Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

"Det finns arbetsuppgifter som andra än lärare skulle kunna göra"

- Tiden för planering krymper och kvaliteten blir lidande, säger grundskolläraren Malin Sandström.

- Tiden för planering krymper och kvaliteten blir lidande, säger grundskolläraren Malin Sandström.

Lärarbrist, dokumentation som äter arbetstid och arbetsuppgifter som bara tillåts bli fler. Så sammanfattar Malin Sandström, grundskollärare i Göteborg, vad som ökat arbetsbelastningen.

Malin Sandström jobbar med en klass i årskurs 1 och har varit grundskollärare sedan 2007. De senaste åren har arbetsbelastningen ökat både för henne och kollegorna.

En ond cirkel

- Tiden för planering krymper och kvaliteten blir lidande. Stressen och sjukskrivningarna ökar. Det blir en ond cirkel! Lärarbristen är en orsak till den höga arbetsbelastningen.

- När en kollega är sjuk finns inga vikarier att få tag på. Det betyder att jag till exempel fått hoppa in som idrottslärare.

Det kan också betyda att den där extra resursen i klassen behövs i den klass som inte har någon lärare.

Om lärare fick avlastning skulle eleverna gynnas.

En annan orsak är enligt Malin att kraven på dokumentationen gör den tidsomfattande – även om den är nödvändig och bra. En tredje att uppgifter läggs på utan att något tas bort.

-Med tydliga arbetsbeskrivningar och dialoger om vårt uppdrag skulle arbetsmängden bli synlig och också vikten av att göra prioriteringar, tror Malin Sandström.

Arbetsuppgifter som andra kan göra

Tillsammans med kollegorna identifierar hon snabbt ett antal kringuppgifter som andra än lärare skulle kunna göra – till exempel kopiera, frånvarorapportera, vara rastvakt, hantera vissa elevsamtal och ansvara för lärplattformar.

– Om vi fick avlastning skulle vi kunna få andrum och tid till pedagogisk samplanering och att utveckla undervisningen. Det skulle vara bra för oss som lärare, men inte minst skulle eleverna gynnas, säger hon.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar