Lärarförbundet
Bli medlem

”Det är lättare att vara två om uppdraget”

Foto: Peter Kroon.

Foto: Peter Kroon.

Skolan saknade ombud sedan en tid. Då tog de på sig uppdraget – tillsammans. ”Fyra öron hör mer än två. Dessutom kan vi alltid bolla med varandra”, säger Sara Holmgren och Jonas Nilsson, Lärarförbundets arbetsplatsombud på Slottsstadens skola i Malmö.

Slottsstadens skola är en högstadieskola i Malmö. I våras tog Jonas Nilsson och Sara Holmgren på sig ombudsuppdraget tillsammans. Det är möjligt att vara fler om uppdraget, och på större arbetsplatser är det inte ovanligt.

Eftersom de båda är nya som ombud, tycker de det är extra bra att vara två.

– Vi kan bolla olika frågor och vilka framkomliga vägar som finns.

Att påverka på riktigt

Att bli ombud är något de inte ångrar:

– Det ger en möjlighet att föra dialog direkt med arbetsgivaren och påverka i realiteten för oss och våra kollegor. Det ger också en möjlighet att ha en fruktsam dialog med kollegor av alla yrkesprofessioner.

De vanligaste frågorna från medlemmarna handlar om schemaläggning och när olika arbetsuppgifter ska genomföras. Det är också något som de tar upp ofta med arbetsgivaren.

Det är viktigt att hålla nere stressen på en arbetsplats och att lärare får tid till sina lektioner.

– Det är viktigt att hålla nere stressen på en arbetsplats och att lärare får tid till sina lektioner. Lärare som inte är stressade möter eleverna bättre och har tid till att vara kreativa i sitt yrke.

Medlemmarna blir fler och fler!

Sedan de blev ombud på skolan har antalet medlemmar blivit fler och båda trycker på att alla är välkomna.

– Lärarförbundet organiserar och engagerar många yrkesgrupper som arbetar pedagogiskt. Detta uppfattar vi som vår styrka, vi som förbund har en helhetssyn på skolan och de frågor som berör skolan.

Bästa tipsen till andra ombud som vill att Lärarförbundet ska bli starkare på arbetsplatsen?

– Bjud in till samtal och var lyhörd. Utgå från det som engagerar era kollegor!

  • Skapad 2018-11-19
Frågor & Svar