Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

”Det är dags att politikerna satsar på fritidshemmen”

Ny statistik som Lärarförbundet har tagit fram visar att andelen elever per högskoleutbildad pedagog på fritidshemmen har ökat markant de senaste tio åren. ”Det är dags att politikerna öppnar ögonen och satsar på fritidshemmen”, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Färska siffror visar att elevgrupperna på fritidshemmen fortsätter att öka, i vissa delar av landet går det nu över 70 barn på varje högskoleutbildad pedagog. På tio år har rikssnittet ökat med 41 procent och det går nu 43 barn på varje enskild högskoleutbildad pedagog.

- Det här är fakta som borde göra varje politiker sömnlös och jag kommer inte att tillåta att politiker på någon nivå smiter ifrån den här situationen utan nu är det hög tid att elevgrupperna på fritidshemmen blir mindre och att lärarna blir fler, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förutom att elevgrupperna växer på fritidshemmen har arbetsbelastningen ökat, tid för planeringen minskat och lokalerna är inte anpassade för verksamheten.

Så ser situationen ut på landets fritidshem

Statistiken som Lärarförbundet har tagit fram är unik, och visar för första gången hur stora barngrupperna är länsvis, i förhållande till högskoleutbildad personal. Situationen är som allra värst i Uppsala län, där antal barn per högskoleutbildad personal har ökat med 76 procent sedan 2004.

Rikssnittet totalt 2004 2014
Elevgrupp, antal elever per avdelning3141
Lärartäthet, antal elever per årsarbetare med ped. högskoleutb.
3043


Storstäder totalt - Göteborg, Stockholm, Malmö20042014
Elevgrupp, antal elever per avdelning3145
Lärartäthet, antal elever per årsarbetare med ped. högskoleutb.3253


Se statistiken i sin helhet, länsvis samt per storstad från 2004 fram till 2014.

Vad anser Lärarförbundet bör hända?

  1. Höj lärartätheten i fritidshemmen
    Alla anställda i fritidshem ska ha en pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot fritidshem, vilket innefattar fritidspedagoger och lärare i fritidshem. Lärarförbundet kräver bindande, nationella riktlinjer för personaltäthet i fritidshemmen.
  2. Minska gruppstorlekarna
    Lärarförbundet kräver nationella riktlinjer för gruppstorleken i fritidshem. Dessa riktlinjer ska vara bindande för huvudmannen.
  3. Inför legitimation i fritidspedagogik
    Fritidspedagoger ska kunna ansöka om legitimation även i fritidspedagogik och inte bara i skolämnen.

Kommentarer:

Petra
Petra Westerduin

Ärligt talat! Lärarförbunden tycker så mycket...men är där någon som lyssnar. det är politiken som bestämmer och det vet vi hur det har gått. Jag skulle kunna rabbla skolreformer men vi vet facit. Jag arbetar på ett tynande textil och design program där skolor i Sverige lägger ner, våra elever som läser vidare får jobb men vill inte gå på yrkesutbildningar därför att det har dålig status och ligger på skolor med dålig status, sen ger det inte automatiskt högskolebehörighet utan man måste välja till kurser. Allt går för långsamt, ge oss en anständig budget att bedriva skola för avskaffa elevpengen. Förstatliga NU. Avskaffa friskolereformen så att vi kan ägna oss åt skolarbete inte PR. Jag är astrött på allt förbisysslande vi håller på med

  • Skapad 2015-05-11 10:58

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här