Lärarförbundet
Bli medlem

Elisabet Mossberg: ”Den 8 mars är en dag att kämpa för”

”Internationella kvinnodagen har alltid varit en allvarsam dag för mig, eftersom det finns så mycket att kämpa för”, säger Elisabet Mossberg, grundskollärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse. Hennes hjärtefrågor har länge varit jämställdhet, likabehandling och att arbeta mot löneskillnaderna.

Elisabet Mossberg tillhör Lärarförbundet i Göteborg och är lärare i svenska, SO och biologi i årskurs 1-7. Så länge hon kan minnas har hon varit aktiv i jämställdhetsfrågor och i år på Internationella kvinnodagen kommer hon att prata om internationella jämställdhetsfrågor, när Lärarförbundet i Alingsås håller sitt årsmöte.

- Lärarförbundet är duktiga på att engagera sig i internationella frågor som rör jämställdhet och vi stödjer projekt runt om i världen. Flera av dem uppmärksammas i Internationella lärarbloggen.

Hur arbetar Lärarförbundet med jämställdhetsfrågor?

- För Lärarförbundet är frågor om jämställdhet och människors lika värd otroligt viktiga. Sedan 2001 finns det ett jämställdhets- och likabehandlingsråd, som numera är ett referensorgan, som lyfter jämställdhetsfrågor inom läraryrket. Inom kort ska vi starta en blogg där vi kommer att diskutera exempelvis lön och likabehandling.

Förbundet stödjer även 15:57-rörelsen som arbetar för att få upp kvinnors löner. Framförallt har Lärarförbundet arbetat med att uppvärdera lärarlönerna. Lärarförbundet jobbar även aktivt internationellt med jämställdhetsfrågor och stödjer projekt ibland annat Colombia, Filippinerna och Latinamerika.

Hur ser löneskillnaden ut mellan män och kvinnor inom läraryrket?

- Löneskillnader finns och läraryrket är kvinnodominerat. Men det görs kommunala satsningar för att minska löneskillnaderna. I Göteborg har man exempelvis satsat på jämställdhetspengar, vilket gjort att förskollärare och fritidspedagoger har fått mer i lön. Vissa kommuner arbetar med jämställdhetskartläggningar och har satsat pengar för att motarbeta osakliga löneskillnader. Men Lärarförbundet arbetar i första hand med att få upp lönerna för alla, genom lärarlönesatsningar. Både genom avtal och statliga satsningar.

Vem vill du uppmärksamma på Internationella kvinnodagen?

- Det får bli författarinnan, Chimamanda Ngozi Adichie, från Nigeria som står bakom boken Alla borde vara feminister. Hon höll även ett fantastiskt tal vid samma namn som går att hitta på YouTube. Just nu får även alla gymnasieelever i årkurs två hennes bok, ett initiativ från bland annat TCO, i syfte att väcka frågor om jämställdhet. Projektet uppmärksammas idag på SvD Debatt.

Vart kan man vända sig för att engagera sig i jämställdhetsfrågor inom Lärarförbundet?

-Ta i första hand kontakt med ditt arbetsplatsombud och hör av dig till din lokalavdelning, så kan de vägleda dig och förhoppningsvis finns det redan en aktiv grupp som arbetar med de här frågorna. Det går också bra att kontakta oss i referensorganet Likabehandling och mångfald.

  • Skapad 2016-03-08
Frågor & Svar