Lärarförbundet
Bli medlem

Interpelationsdebatt i riksdagen om omsättningen på rektorer

Kristina Axén Olin

Kristina Axén Olin

Professionsprogram kommer att öka rektorsyrkets attraktion menade utbildningsminister Anna Ekström i riksdagen idag som svar på moderaternas Kristina Axén Olins interpellation. Hon framhöll också att huvudmän har också ett stort ansvar för att minska omsättningen på skolledare.

I en interpellation från Kristina Axén Olin ställdes frågan till utbildningsminister Anna Ekström om hur hon ansåg att vi ska få minskad omsättning på rektorer och fler som stannar kvar i yrket.

Anna Ekström framhöll att de professionsprogram som nu håller på att utarbetas kommer att öka yrkets attraktivitet, men också att huvudmännen har ett stort ansvar för att minska rektorsomsättningen.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Vad tänker du när du hör ledande politiker debattera detta?

- Även om det inte framkom några stora nyheter är det positivt att frågan uppmärksammas på högsta nivå i Sverige. Jag tycker att det var ett bra initiativ av Kristina Axén Olin. Jag delar också hennes och utbildningsministerns uppfattning om att det är en central fråga för kvaliteten i svensk skola att rektorer stannar på sina poster.

Vad hade du velat att Anna Ekström svarat?

- Jag tror också att professionsprogrammen kommer att förbättra situationen, men det krävs mer här och nu. Det viktigaste är naturligtvis att rektor får bättre förutsättningar för att genomföra uppdraget och bättre villkor. En nationell riktlinje på 20 medarbetare per chef skulle göra konkret skillnad direkt. Det skulle ett skolledarlönelyft också göra.

Var det något annat du tänkte på i debatten?

- Jag gillade Kristina Axen Olins förslag att låta Skolverket reda ut varför rektorer slutar. I min roll som ordförande hör jag naturligtvis många olika förklaringar till detta, men det är svårt att få någon samlad bild. Jag tror det behövs en sådan bild för att komma tillrätta med situationen.

  • Skapad 2020-12-11
Frågor & Svar