Lärarförbundet
Bli medlem

Debatt: ”Dags för skärpning hos Sveriges skolhuvudmän”

Vill ni på allvar bidra till en samling för läraryrkets attraktivitet, mota lärarbristen och vara attraktiva lärararbetsgivare måste ni betala både höga och rättvisa löner till era lärare, skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, på svt.se/opinion.

När en elevs ögon plötsligt glittrar till, när hon inte kan hejda leendet som syns i hela ansiktet vet jag att hennes hjärna precis i det ögonblicket på riktigt har förstått ett svårt samband. Då vet jag att det som börjar med undervisning av mig lett till kunskap och förståelse hos henne.

De ögonblicken är vad som får lärarhjärtat att slå. De sätter mer guldkant på vardagen som lärare än något annat. Det är vad vi gör.

Men hur tillfredsställande än arbetet som lärare är när vi får dela kämpandet fram till aha-upplevelser med våra barn och elever, så betalar det vare sig studielånet eller elräkningen.

Läraryrket för lågt värderat

Läraryrket är idag allt för lågt värderat i förhållande till både utbildningens längd och den roll vi spelar för att forma framtidens medborgare. I ett livslöneperspektiv är det mer lönsamt att avstå lärarutbildning helt och istället börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Vi i Lärarförbundet har länge kämpat för att läraryrket ska uppvärderas.

Den stora, och tilltagande, lärarbristen i Sverige har tillsammans med vårt arbete till sist fått fart på de politiska besluten. De senaste åren har vi fått många politiska löften om högre löner för våra medlemmar. Det är ett lika sent som nödvändigt uppvaknande.

Vårt fackliga arbete för högre löner har gett resultat. Men inte i tillräcklig takt.

När regeringen nu beslutat om att öronmärka tre miljarder kronor till höjda lärarlöner, det så kallade lärarlönelyftet, så är det mycket glädjande.

Förverkligandet av lärarlönelyftet har gått snett

Men kommunernas arbete med att förverkliga intentionerna har på många håll gått helt snett och det skapar både stor besvikelse och irritation hos lärarkåren.

Jag delar den besvikelse och frustration som lärare vittnar om. Lärarlönelyftet har inte landat bra trots de bästa intentioner, och när vi tittar på genomförandet ute i kommunerna är detta förståeligt.

Kommer saknar en strategi

Det är tydligt att kommunerna saknat en strategi för hur lärarlönelyftet tillsammans med ordinarie löneprocess ska bidra till en önskad lönestruktur. Om lärarlönelyftet i de kommunerna fördelas utan att det finns en helhetssyn på hur en rättvisande och transparent lönesättning ska se ut är negativa reaktioner en självklarhet.

Det gör att lärarlönelyftspengarna på sina håll uppfattas som orättvisa, godtyckliga och ett sätt att splittra lärarkåren – istället för att, som tänkt, bidra till att öka läraryrkets attraktivitet.

Kommuner och friskolor har ansvaret

Självklart är tre miljarder kronor öronmärkta till lärarlöner en positiv reform, men genomförandet måste bli bättre. För det har kommunerna och de privata skolhuvudmännen ansvaret, för det är arbetsgivaren som i slutänden sätter och motiverar lönen.

Och det går att göra det bra. I Nybro kommun har kommunen beslutat att skjuta till kommunala medel för att samtliga lärare ska få ökade löner. De har skapat ett lokalt lärarlönelyft.

Botkyrka kommun har beslutat att skjuta till 46 miljoner kronor för att höja lärarnas löner under nästa år, utöver lärarlönelyft och ordinarie översyn.

Skärpning skolhuvudmän!

Nu är det dags för skärpning hos Sveriges skolhuvudmän – kommuner och övriga.

Komplettera och implementera lärarlönelyftet så att det tillsammans med era satsningar blir det nödvändiga lyft för yrkets attraktivitet som det måste vara.

Vill ni på allvar bidra till en samling för läraryrkets attraktivitet, mota lärarbristen och vara attraktiva lärararbetsgivare måste ni betala både höga och rättvisa löner till era lärare.

Lärarförbundet anser att följande genast måste till:

  • Kommunerna måste säkerställa att de satsar på alla lärargrupper; förskolans och fritidshemmens lärare liksom skolledare fullt ut, samt lärarna inom vuxenutbildningen och kultur- och musikskolan som inte omfattas idag.
  • Alla som uppfyller kriterierna för lärarlönelyftet ska garanteras högre lön. Kommunerna måste skjuta till egna pengar för att åstadkomma den uppvärdering av lärarkåren som reformen ska bidra till. Det duger inte att säga: ”pengarna räckte tyvärr inte till dig, trots att du kvalificerar dig”.
  • Gör lärarlönelyftet permanent. Vissa kommuner skapar tillfälliga lönetillägg istället för den permanenta höjning som hela tiden varit intentionen.
  • Ta fram en strategi för hur kommunens lönepolitik ska bidra till att rekrytera och behålla behöriga lärare i kommunen.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet

  • Skapad 2016-10-27
Frågor & Svar