Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Debatt: Bredden ger tyngd åt skolkommunrankningen

Vi delar inte kritiken mot Lärarförbundets rankning av skolkommuner. En av styrkorna är just att den bygger på så många kriterier, och för att hamna i topp måste kommunerna arbeta på alla nivåer. Debattartikel av Lärarförbundets opinionschef Jenny Engdahl Westbratt.

I en intervju med Dagens Samhälle kritiserar statsvetaren Anders Sundell Lärarförbundets skolrankning Bästa skolkommun.

Anders Sundell påstår bland annat att det är problematiskt att rankningen baseras på så många kriterier, han tycker att vi istället endast borde titta på andelen elever som klarar kunskapskraven.

Styrkan med vår ranking Bästa skolkommun är emellertid att vi med våra 13 kriterier tar hänsyn till både vad som investeras i skolan och vad som blir resultatet.

Rankningen ger effekter

Forskning visar att bra och engagerade lärare är det viktigaste för att höja elevernas kunskaper. Därför krävs det att kommunerna satsar på fler lärare och bättre löne- och arbetsvillkor. De kommuner som arbetar långsiktigt och medvetet, samt har elevernas och lärarnas bästa för ögonen, ser också resultatet av det i vår undersökning. Det är också tydligt att rankningen ger effekter på skolutvecklingen, då många politiker lokalt ser behov av att prioritera sin skola. Det tjänar såväl de egna kommuninvånarna som hela Sverige på.

En positiv bieffekt är också att Bästa skolkommun har bidragit till att kommunerna blivit bättre på att rapportera in korrekt statistik till Skolverket andra berörda intressenter.

Alla kan bli bästa skolkommun

Vi har tidigare låtit en oberoende forskare undersöka vår ranking och han har konstaterat att alla kommuner kan bli Bästa skolkommun, men det krävs ett långsiktigt strategiskt arbete. Eftersom mätningen är så bred, med sina 13 kriterier, så kan kommuner inte hamna i topp om de inte har ett gott arbete på alla nivåer, från förskolan till gymnasiet.

Vi välkomnar en debatt och har tagit initiativ till att bjuda in Anders Sundell till oss för att diskutera hur vi kan förbättra vår rankning. Men viktigast är ju de positiva samtal och fortsatta satsningar på Sveriges elever och lärare som vår rankning av skolkommunerna bidrar till.

Jenny Engdahl Westbratt

Opinionschef Lärarförbundet

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här