Lärarförbundet
Bli medlem

De här ingår i Lärarförbundets referensorgan

Kongressen 2014 beslutade att införa elva referensorgan istället för de tidigare ämnesråden och skolformsnämnderna.

Kongressen 2014 beslutade att införa elva referensorgan istället för de tidigare ämnesråden och skolformsnämnderna.

Med sin specialkunskap i olika verksamheter och yrkesfrågor ska elva referensorgan hjälpa förbundsstyrelsen med vilket fokus Lärarförbundet ska ha. Här hittar du alla representanterna i de olika expertgrupperna.

Referensorganens syfte är att fokusera på olika verksamhetsområden, yrkesfrågor och i samarbete med förbundsstyrelsen tillvarata specifika medlemmars intressen. Med siktet inställt på framtiden och vilka krav som morgondagens omvärld ställer på Lärarförbundet som organisation, har förbundsstyrelsen beslutat att införa elva referensorgan under kongressperioden 2015-2018.

Nytt sätt driva frågor

- Tempot är högt i dag. Och vi har en stor kraft och kompetens hos våra medlemmar, som vi vill kunna utnyttja bättre, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Efter nominering från Lärarförbundets medlemmar är det klart vilka som ingår i de olika referensorganen. Arbetet i grupperna startar hösten 2015.

Förskola

 • Hanna Ahnqvist, Stockholm, (förskollärare)
 • Per Edberg, Umeå, (förskollärare)
 • Ebba Hildén, Karlstad, (förskollärare)
 • Kent Roslund, Halmstad, (förskolechef)
 • Camilla Norberg, Hedemora, (förskollärare)
 • Petra Hultqvist, Jönköping (förskollärare)
 • Lisabell Hellste, Västerås (Förskolelärrare)
 • Nina Adolfsson, Malmö (Förskolelärare)
 • Paula Grönroos Persson, Örebro (Förskollärare)

Lista med twittrare i referensorgan förskola

Grundskola och förskoleklass

 • Hanna Palmer, Växjö, (förskoleklass, matematik)
 • Vesa Saranpää, Norrköping, (förskoleklass)
 • Sandra Löfberg, Göteborg, (grundskola hem- och konsumentkunskap, svenska, svenska som andra språk)
 • Anna Anu Viik, Gotland, (grundskola, modersmål)
 • Anna Olskog, Umeå, (grundskola, åk 1-7, svenska,matematik, engelska, so och idrott)
 • Mikael Johansson, Skellefteå, (grundskola, musik)
 • Jonas Johnsson, 1-6 Sundbyberg (grundskola, ma/no/sv, bild, teknik)
 • Caroline Günther, Årjäng (Grundskollärare, F-6)

Lista med twittrare i referensorgan grundskola och förskoleklass

Gymnasieskola

 • Jenny Edvardsson, Kristianstad, (gymnasielärare, svenska)
 • Eva Jansson, Uddevalla, (gymnasielärare, restaurang- och livsmedelsprogrammet)
 • Henrik Wallin, Jönköping, (gymnasielärare, samhällskunskap/religion)
 • Peter Olsson, Göteborg, (gymnasielärare, el och tele)
 • Maria Burström, Umeå, (gymnasielärare, barn och fritid/svenska)
 • Rebecca Zimmermann, Tyresö, (gymnasielärare, svenska, svenska som andra språk och religion)
 • Charlie Jarl, Karlskoga, (gymnasielärare, webbteknik, programmering och datortekniskaämnen)

Lista med twittrare i referensorgan gymnasieskola

Musik- och kulturskola

 • Andreas Wiik, Arboga (musik)
 • Gia Schager, Gotland (dans)
 • Jenni Larsson Tjernström, Eskilstuna (musik)
 • Lisa Clausson, Malmö (musik)
 • Marianne Eriksson, Luleå (musik)
 • Christian Bergelin, Göteborg (musik)

Lista med twittrare i referensorgan musik- och kulturskola

Särskola och specialpedagogik

 • Helena Ramund-Norén, Uppsala (speciallärare grundskolan, F-6, förstelärare)
 • Tord Söderqvist, (specialpedagog, rådgivare i specialpedagogiska frågor, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM)
 • Helen Burman, Hässleholm (speciallärare, särskola, hem- och konsumentkunskap/vardagsaktiviteter)
 • Tora Borén, Linköping (specialpedagog, sjukhusskola)
 • Ingrid Schmiterlöw, Tidaholm (specialpedagog gymnasieskola)
 • Alicia Eriksson, Karlskoga (speciallärare, grundskola, åk 1-6)
 • Marie-Louise Elfstedt, Karlstad (grundskola/särskola)

Lista med twittrare i referensorgan särskola och specialpedagogik

Fritidspedagogik

 • Mikael Andersson, Helsingborg, (lärare i fritidshem)
 • Bodil Jullesson, Växjö (lärare i fritidshem)
 • Jonas Pettersson, Göteborg, (lärare i fritidshem)
 • Annelie Arvidsson, Örnsköldsvik (lärare i fritidshem)

Lista med twittrare i referensorgan fritidspedagogik

Studie- och yrkesvägledning

 • Tony Löfmark, Sundsvall (gymnasieskola)
 • Annalena Svedberg Levin, Ljusdal (gymnasieskola)
 • Eva Wärmlund, Norrköping (grundskola)
 • Ann-Kristin Steen, Göteborg (vägledningscentrum)
 • Jenny Ivarsson, Kalix (grundskola)

Lista med twittrare i referensorgan studie- och yrkesvägledning

Vuxenutbildning och yrkeshögskola


 • Henrik Tällberg, Jönköping, (matematik, naturkunskap, biologi)
 • Therese Hammar, Örebro (speciallärare inom särvux)
 • Marja Ylänen, Uppsala (SFI-lärare)
 • Malin Hernqvist, Umeå (rektor)

Lista med twittrare i referensorgan vuxenutbildning och yrkeshögskola

Förstelärare och lektorer


 • Lars Pollack, Stockholm, (gymnasieskola, musik/SO)
 • Åsa Sjöstrand, Jönköping, (grundskola åk 1-3)
 • Monica Juhlin, Arjeplog, (grundskola, åk 7-9 engelska/franska)

Lista med twittrare i referensorgan förstelärare och lektorer

Likabehandling och mångfald

 • Charlotte Malmgren, Lund, (grundskola/fritidshem, fritidspedagog)

 • Margareta Nordborg, Ljusdal, (grundskola, idrott, engelska)

 • Eva-Lena Embretsen, Falun, (Högskolan Dalarna)

 • Peter Dahlberg, Nyköping (förskola)
 • Marcus Svensson, Trollhättan (gymnasielärare)
 • Paula Grönroos Persson, Örebro (Förskollärare)
 • Caroline Günther, Årjäng (Grundskollärare, F-6)

Lista med twittrare i referensorgan likabehandling och mångfald

Vetenskapliga rådet

Lista med twittrare i vetenskapliga rådet

Förbundsstyrelsens ledamöter i de olika referensorganen

 • Förskola – Pia Rizell
 • Förskoleklass och grundskola – Angelika Molander
 • Fritidspedagogik – Line Isaksson
 • Gymnasieskola – Sara Sundström
 • Musik- och Kulturskola – Marie Wall Almqvist
 • Särskola och specialpedagogik – Eva Frank
 • Vuxenutbildning och Yrkeshögskola – Sandra Wahlström
 • Förstelärare och lektorer – Marina Hägg
 • Likabehandling och mångfald – Elisabet Mossberg
 • Studie- och yrkesvägledning – Sandra Axelsson
 • Vetenskapliga rådet - Johanna Jaara Åstrand, Maria Rönn och Robert Fahlgren.

Referensorganens uppdrag

 • Under pågående kongressperiod (fyra år) vara rådgivande till Lärarförbundets kansli inför arbete med statliga utredningar, remissyttranden och politisk utveckling.
 • Vara lyhörda och lyssna in medlemsgruppens behov och åsikter samt uppmärksamma detta till kansliet.
 • Driva förbundets politik i sociala medier, medial debatt etc.
 • Ha ett lärarnära perspektiv med yrkesfrågorna i fokus.
 • Bevaka och utveckla arbetsmiljöperspektivet inom organets arbetsområde.

Digitalt lärar- och skolledarforum införs

Referensorganen kommer i huvudsak att genomföra sitt arbete i digitala forum.

-Det här är ett viktigt steg för att ta Lärarförbundet in i framtiden. Det kräver nya sätt att mötas och nya sätt att driva frågor, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det kommer också att bli ett digitalt lärar- och skolledarforum under 2016. Avsikten med forumet är att skapa stora möjligheter till dialog i frågor som är viktiga för Lärarförbundet och medlemmarna, i huvudsak professionsfrågor.

Kommentarer:

Maria
Maria Jönsson

Hej
Jag skulle vilja komma i kontakt med er som FFM:are.
Frågeställningen gäller grundskola/klasslärare/fritidspedagog/lärarlyftet. Hur ska man behålla/utöka kompetensen. Det är ett resursslöseri!!
Maila mig eller ring.
maria.jonsson@stromsund.se eller 070-65 63 419

 • Skapad 2018-01-31 14:39

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här