Lärarförbundet

De här frågorna driver lärarfacken i avtalsrörelsen med SKL

Nu har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund överlämnat yrkandet till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det är startskottet för förhandlingarna som sker under vårens avtalsrörelse.

Ett skolavtal för samhällets och elevernas behov

Vi behöver teckna ett avtal som är specifikt anpassat för skolan, som ger skolan förutsättningar att utvecklas och vara den viktiga arbetsplats den redan är i vårt samhälle. Därför vill vi se ett avtal med Sveriges Kommuner och landsting som innebär en:

Höjning av lärarnas löner

Det råder en stor lärarbrist i Sverige eftersom läraryrket inte är tillräckligt attraktivt. Lönelägen, omotiverade löneskillnader och negativ livslöneutveckling är tillsammans med orimlig arbetsbelastning, markant höga sjuktal och bristfällig arbetsmiljö, orsaker till detta. Nya siffror från SCB visar att det kommer att saknas 79 000 lärare år 2035. Det är mycket oroande och utvecklingen måste brytas.

Därför kräver vi att lärares och skolledares löner måste fortsätta uppvärderas. Konkreta åtgärder krävs för att åtgärda omotiverade löneskillnader som uppkommit på grund av de statliga lönesatsningarna. Arbetsgivarna måste även ge erfarna lärare en löneutveckling så de väljer att stanna i yrket och att kontinuiteten i undervisningen för eleverna därmed säkras.

Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar för kompetensförsörjningen, så vi stoppar lärarbristen. Det är en avgörande fråga för samhället.

Bättre arbetsmiljö

Lärare har en arbetssituation med tuff arbetsmiljö, något som ofta leder till alltför höga sjuktal bland lärare. Därför måste vi få ett avtal som ger bättre arbetsvillkor för lärare och skolledare. Vi vet att lärare är beredda att ta ett stort ansvar för skolans samhällsuppdrag, men vi vet också att de behöver rätt förutsättningar för att klara detta. Arbetsgivarna måste bland annat vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med de höga sjuktalen bland lärare.

Professionsprogram som stöttar lärarna fullt ut

Samhällets krav, liksom barns, elevers och lärares behov, innebär att vi måste ha ett avtal som stärker professionens förutsättningar och yrkets attraktivitet. Därför måste lärares möjlighet att utvecklas under hela yrkeslivet stärkas. Parterna måste följa och bidra till detta, så vi får ett professionsprogram som stöttar lärarna fullt ut.

Om avtalet

Cirka 147 000 lärare och skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet omfattas av avtalet. Tillsammans med Lärarnas Riksförbunds medlemmar handlar det om cirka 200 000 personer anställda av kommunala arbetsgivare som berörs av förhandlingarna om ett nytt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars 2018.

Har du frågor?

Om du har frågor om yrkandet och avtalsrörelsen kan du vända dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03 eller via vårt webbformulär.

Läs hela yrkandet här. (Du måste vara medlem och logga in för att kunna läsa sidan.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här