Lärarförbundet
Bli medlem

De blev nominerade till Lärarförbundet Students styrelse

Här är namnen på alla som har nominerats till Lärarförbundet Students förtroendeuppdrag 2017.

Beslut fattar Lärarstudentmötet helgen 25-27 november 2016. Alla som är lärarstudenter och medlemmar i Lärarförbundet har haft möjlighet att nominera. Det finns fortfarande möjlighet att nomineras till något utav uppdragen, men i sådana fall med så kallad golvnominering, på Lärarstudentmötet.

Valberedningen kommer utifrån nomineringarna bereda och ta fram ett förslag till ny ordförande, vice ordförande, styrelse och verksamhetsrevisorer.

Alla nomineringar

Ordförande

Matilda Gustafsson, Göteborg

Vice ordförande

Axel Selhammar, Linköping

Elouise Johansson, Göteborg

Styrelse

Axel Selhammar, Linköping

Daniel Darpe, Uppsala

Kimberly Rundqvist, Halmstad

Elouise Johansson, Göteborg

Edward Williamson, Stockholm

Anna Larsson, Växjö

Tommy Sjögren, Eskilstuna

Verksamhetsrevisor

David Huss, Uppsala

Helge Olin Vingren, Göteborg

Alexandra Unge, Karlstad

Valberedning

Nomineras och väljs under Lärarstudentmötet.


  • Skapad 2016-11-10
Frågor & Svar