Lärarförbundet
Bli medlem

Därför bör skolor neka alla partier tillträde

Frågor och svar om Lärarförbundets ställningstagande

Frågor och svar om Lärarförbundets ställningstagande

Diskussionen har varit intensiv sedan Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande skrev på DN Debatt den 27 maj, om att stoppa alla partibesök på skolor tills reglerna ändrats.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Varför har vi valt att rekommendera era medlemmar att stänga dörren om partierna?

Skolorna får inte ta emot de demokratiska partierna om inte de nazistiska partierna också får komma, vilket går rakt emot skolans värdegrund. Utifrån skolans uppdrag och lärarnas yrkesetik ser vi ingen annan möjlighet än att stänga dörren för alla partier, om det finns risk att nazistiska partier knackar på. Men det ser olika ut i olika kommuner och bedömningen måste göras lokalt.

Är det inte ett demokratiskt problem om partierna inte får komma till skolorna?

Det verkliga hotet mot demokratins återväxt är om nazism och rasism tillåts flöda fritt i våra skolor. Om partierna inte kan komma till skolorna ställer det högre krav på skolorna att komma till partierna. Vi måste lita på att lärarna på andra sätt kan förmedla demokratiska värderingar och kunskap om partierna.

Vad är det som behöver hända?

Rektor måste ha möjlighet att avvisa partier som inte delar skolans värdegrund. Om inte lagen kan tolkas på ett annat sätt än det JO har gjort måste det till en lagändring.

Kan vi inte bara strunta i regelverket och bjuda in de demokratiska partierna ändå?

Några rektorer kommer säkert att välja att göra det, men det är ingenting som vi kan rekommendera våra medlemmar. Den rektor som bryter mot regelverket tar en stor personlig risk och kan bli kritiserad av JO. Ett dåligt regelverk måste ändras, lösningen ska inte behöva vara att bryta mot det.

Är inte det här kontraproduktivt?

Gynnar det inte nazisterna att utestänga dem? Det tror vi inte, nazismen måste granskas och ifrågasättas. Det är vårt ansvar att stå upp för eleverna, lärarna och skolledarna som kläms mellan regelverk som inte går ihop.

Var går gränsen för vilka partier som ska få komma?

Vi tycker att partier som inte delar skolans värdegrund ska kunna avvisas. Vi vill att rektor ska ha rätt att säga nej till partier som inte ställer upp på alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet och solidaritet med svaga och utsatta, och som inte kan lova att de inte kommer att kränka någon på grund av exempelvis kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

Hur ska skolan förmedla demokratiska värderingar och kunskap om partierna om partierna inte får komma till skolorna?

Politikens villkor och vägval måste få stor plats i utbildningen och vi måste lita på att lärarna vet hur de förmedlar den kunskapen till eleverna. Det finns alla möjligheter att besöka partierna i kommunhuset, i valstugorna, eller i riksdagen. Andra som inte är bundna av skolans regler kan också arrangera debatter och utfrågningar – såväl Lärarfacken som elevorganisationerna och de demokratiska partierna.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här