Lärarförbundet
Bli medlem

Därför är vi en Fair union

Lärarförbundet är en Fair Union. Det innebär att när Lärarförbundet köper varor och tjänster och när vi placerar våra tillgångar så tar vi hänsyn till miljö, etik och till de mänskliga rättigheterna.

Som Sveriges största lärarorganisation har vi en viktig uppgift att vara förebilder, inte bara för våra medlemmar och elever utan även för andra fackförbund och företag.

Begreppet "Fair union" innebär ingen certifiering utan det är ett frivilligt åtagande.

Som Fair Union åtar vi oss att så långt det är möjligt att:

  • bara göra affärer med företag som har kollektivavtal
  • välja fairtrademärkta produkter där det är möjligt
  • ta miljömässig och etisk hänsyn när vi köper produkter och tjänster
  • inte placera förbundets kapital i verksamheter som kränker mänskliga rättigheter

Dessutom handlar en stor del av Lärarförbundets verksamhet om mänskliga rättigheter:

  • Vi har ett omfattande utvecklingssamarbete för att stärka lärarorganisationer i andra länder
  • Vi arbetar för allas rätt till utbildning av hög kvalitet, i Sverige och i världen.

Genom att vara medlem i Lärarförbundet bidrar du till vår internationella verksamhet med 1,5 procent av din medlemsavgift.

Vi vill också vara ett föredöme när det gäller att verka för en hållbar utveckling av miljö och klimat. Därför har förbundsstyrelsen fastställt en miljöpolicy.

Tillsammans med närmare femtio studieförbund, organisationer för bistånd och utveckling, fackföreningar, ungdomsorganisationer, kyrkor, konsumentföreningar och många andra organisationer är Lärarförbundet också med i föreningen för Fairtrade Sverige.

  • Skapad 2013-04-11
  • Uppdaterad 2015-06-22
Frågor & Svar