Sök

Därför är vi en Fair union

Lärarförbundet har bestämt sig för att vara en Fair Union. Det handlar både om att leva upp till våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och att värna om miljön.

Som Sveriges största lärarorganisation har vi en viktig uppgift att vara förebilder, inte bara för våra medlemmar och elever utan även för andra fackförbund och företag. 

Begreppet "Fair union" innebär ingen certifiering utan det är ett frivilligt åtagande.

Som Fair Union åtar vi oss att så långt det är möjligt att:

  • bara göra affärer med företag som har kollektivavtal
  • välja fairtrademärkta produkter där det är möjligt
  • ta miljömässig och etisk hänsyn när vi köper produkter och tjänster
  • inte placera förbundets kapital i verksamheter som kränker mänskliga rättigheter

Dessutom handlar en stor del av Lärarförbundets verksamhet om mänskliga rättigheter:

  • Vi har ett omfattande utvecklingssamarbete för att stärka lärarorganisationer i andra länder
  • Vi arbetar för allas rätt till utbildning av hög kvalitet, i Sverige och i världen.

Genom att vara medlem i Lärarförbundet bidrar du till vår internationella verksamhet med 1,5 procent av din medlemsavgift.

Vi vill också vara ett föredöme när det gäller att verka för en hållbar utveckling av miljö och klimat. Därför har förbundsstyrelsen fastställt en miljöpolicy.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här