Lärarförbundet
Bli medlem

Dags för lönerevision för dig inom Almega tjänsteföretagen

Lärarförbundet vill påminna dig som är lärare anställd inom Almega-koncernen om lönerevision 2016. Det gäller framförallt dig som ännu inte haft ditt lönesamtal.

Det här berör dig som arbetar hos en arbetsgivare som är medlem i Almega tjänsteföretagen och omfattas av friskoleavtalet.

2016 års lönerevision gäller från den 1 september och har inget centralt fastställt lägsta utrymme.

Den nya lönen sätts genom lokal lönebildning. Det betyder att lönebildning och lönesättning sker utifrån varje verksamhets särskilda förutsättningar. Det är viktigt att arbetsgivarens lönepolicy med lönesättningskriterier är väl kända och kommunicerade med de anställda. Marknadskrafterna (tillgång och efterfrågan) samt löneläget på orten ska också påverka lönen. Lönesamtalet är det samtal som du ska ha med din chef där du får veta din nya lön och motiven till den.

Prata med Lärarförbundets ombud

Ombud för Lärarförbundet har en viktig roll för kvalitén i lokal lönebildning. Om du också är ombud för Lärarförbundet har du ett viktigt uppdrag att genom kontakt med medlemmarna diskutera genomförande av lönesamtal och lönerevision samt att ha en dialog med arbetsgivaren angående lönerevisionens genomförande.

Har ni inget ombud på arbetsplatsen diskutera med dina kolleger om vikten av att ni väljer ett ombud vars uppdrag bland annat är att i samverkan med arbetsgivaren se till att den lokala lönerevisionen håller en god kvalité

Behöver du stöd och vägledning kan du alltid kontakta din lokalavdelning som alltid har rätt att begära förhandling.

  • Skapad 2016-09-12
Frågor & Svar