Lärarförbundet
Bli medlem

Dags för dialogstyrning av den svenska skolan

Hur skolan styrs är en viktig fråga för vilka resultat som ett skolsystem lyckas uppnå. Lärarförbundet vill med denna rapport visa på en styrning av skolan som i högre grad väger in delaktighet från de professionella.

Hur skolan styrs är en viktig fråga för vilka resultat som ett skolsystem lyckas uppnå. Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare anser att det behövs en annan styrning av svenska skolan. En styrning som innebär mindre av dokumentation, kontroll och detaljregleringar och mer av en dialog mellan skolans huvudmän, professionen och staten.

En styrning där lärare och skolledare får mer tid för att arbeta med undervisning. Det kommer ge friskare lärare och friskare lärare ger de facto bättre studieresultat hos eleverna.

Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare vill med denna rapport visa på en styrning av skolan som fjärmar sig från New Public Management och i högre grad väger in delaktighet från de professionella. Mot bakgrund av de senaste årens skolreformer skissar vi även på huvuddrag i en skolpolitik, som bättre skulle stärka professionen.

Vårt förslag utgår från ett antal spänningsfält för professionen såsom ansvar och förutsättningar, tillit och kontroll samt konkurrens och sammanhållning. Mycket inspiration har också hämtas från den skolpolitik som bedrivits i Ontario

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar