Lärarförbundet
Bli medlem

Dags för avtalsförhandlingar privat sektor 2021

Det har troligen inte undgått någon att kollektivavtalet för alla som är anställda i kommuner och regioner blivit färdigförhandlat i början av april. Det som överenskommits i det avtalet gäller alltså inte övriga avtalsområden.

Nu är det snart dags att omförhandla de största kollektivavtalen i privat sektor: Friskoleavtalet, Fremia (f.d. KFO samt f.d. IDEA Skolavtalet), vilka löper ut 2021-08-31. Omförhandling ska ske även inom ett par mindre kollektivavtal, såsom Almega Kompetensföretagen och Fremia (f.d. IDEA Högskoleavtalet), där det sistnämnda löper ut 2021-09-30.

Vad händer nu?

Tillsammans med avtalsdelegationer, i den mån det finns avtalsdelegation, går avtalsansvariga ombudsmän igenom de yrkanden som förbundsstyrelsen fastställde till avtalsrörelsen 2020 för att se om yrkandena behöver kompletteras. Lärarförbundet har avtalsdelegationer inom Almega-området (Friskoleavtalet + Kompetensföretagen-avtalet) och Fremia, där delegater från f.d. KFO samt f.d. IDEA Skolavtalet ingår. Delegationernas arbete leds av Maria Rönn, 1:e vice ordförande Lärarförbundet.

Yrkandena fastställdes och avtalsförhandlingar har inletts. För ytterligare detaljer, se nedan.


Särskilt beträffande Fremia (Nytt 2021-08-10)

Från och med årsskiftet har arbetsgivarorganisationen Fremia tagit över f.d. KFO-avtalet samt f.d. IDEA Skolavtalet, m.fl. avtal. De avtalen löper på till 2021-08-31 men ett arbete pågår mellan parterna där ambitionen är att ta fram en Fremia-plattform som de kommande avtalsförhandlingarna kan utgå ifrån.

Nu finns ett avtal på plats för Fremia. Det gäller från och med den 1 september 2021. För fler detaljer om det nya avtalet och vad som komma skall, se här.


Särskilt beträffande Sobona

Om du arbetar på en arbetsplats som omfattas av Sobonaavtalet kan du läsa om vad som gäller på den här länken.


Samverkansråd med Lärarnas Riksförbund

Kollektivavtalen förhandlas tillsammans med Lärarnas Riksförbund inom ramen för Lärarnas Samverkansråd, precis som tidigare.

Tidsplan

  • April: avtalsdelegationerna möts.
  • April/maj: avtalsdelegationerna avger rekommendation till förbundsstyrelsen beträffande yrkanden. Det beror helt enkelt på om det tillkommer saker som gör att de yrkanden som antogs 2020 inte anses tillräckligt.
  • Maj: uppsägning av de kollektivavtal som har en uppsägningsklausul så att de inte fortsätter att gälla i ett år.
  • Juni: 2-3 juni (senast) fastställer förbundsstyrelsen avtalsyrkandena. I den mån det bedöms att yrkandena inte blir förändrade annat än i väldigt låg grad kan den beslutsprocessen komma att tidigareläggas.
  • Juni: växlande av yrkanden med respektive motpart innan semestern. Det kan inom något avtalsområde komma att skjutas upp till augusti.
  • Augusti: förhandlingar förs med respektive motpart. Med Almega återupptogs de den 12 augusti och parterna har satt en intensiv tidsplan för det fortsatta arbetet.

Förhoppningen är att nya kollektivavtal ska vara på plats så snart som möjligt utifrån när nuvarande avtal löper ut, men det är alltid svårt att förutsäga exakt när avtalen är färdigförhandlade. Information kommer förstås att gå ut fortsatt inför, under och efter avtalsförhandlingarna. Glöm inte att en av de viktigaste delarna med de kollektivavtal som finns är att de efterlevs. Läs gärna i det kollektivavtal som gäller för dig och tveka aldrig att höra av dig med frågor till Lärarförbundet Kontakt på 0770 – 33 03 03.


Viktigt om Lönerevisionen 2021

Observera att det inte finns någon lönerevisionstidpunkt för 2021, vilket gör att löneprocesser som inleds bör pausas innan lönesamtal inleds. Det är dock okej att inleda löneprocessen i övrigt och om det är fråga om renodlade s.k. "resultatsamtal", där chef och medarbetare går igenom resultaten sedan ett tidigare "målsamtal" (samtalen kan kallas olika saker) är det ok också att de hålls.

Det är viktigt att bära med sig att partsavsikten med lönesamtalet är att det utgör en väldigt viktig beståndsdel inför arbetsgivarens förslag till ny lön, vilket gör det extra angeläget att fullständiga lönesamtal inte hålls innan det centrala avtalet är färdigförhandlat. Det här gör att arbetsgivare i normalfallet inte ska ge förslag till ny lön samt att lokala parter inte heller ska slutföra eventuella förhandlingar om slutligt satta löner innan respektive kollektivavtal är färdigförhandlat. Är du osäker kring vad som gäller, ring Lärarförbundet Kontakt på 0770 – 33 03 03.

  • Skapad 2021-04-15
  • Uppdaterad 2021-08-12
Frågor & Svar