Lärarförbundet
Bli medlem

Dags att värdera skolans chefer högre

I Lärarförbundet Skolledares nya rapport "Sveriges viktigaste ledare behöver bättre villkor" blir det tydligt att vi nu måste satsa på rektorer och förskolechefer.

Det är svårt att tänka sig en mer central person för skolans utveckling än skolledaren. Ett gott ledarskap är avgörande för att få medarbetare att trivas och utvecklas och för höga studieresultat. Det handlar om Sveriges viktigaste chefer.

Skolledare är nyckelpersoner

Skolledare står mitt i politikens stora utmaningar: att förbättra skolresultaten, hantera lärarbristen och lyckas med nyanlända elevers integrering i skolan. De har ett unikt pedagogiskt ledaruppdrag från staten och därmed ansvar för att utveckla skolans viktigaste resurs: lärarna.

Har skolledarna de förutsättningar som krävs? Alldeles för sällan.
Har skolledarna lön i förhållande till ansvar och betydelse? Absolut inte.

I en ny rapport från Lärarförbundet Skolledare undersöker vi hur skolledarnas löneläge ser ut i förhållande till andra jämförbara chefsgrupper. Vi gjorde det senast 2011 och alldeles för lite har hänt sedan dess. Fortfarande värderas arbete med utbildning för lågt och gapet till andra chefsyrken är för stort.

Fyra av tio skolledare i pension om tio år

Vi presenterar också fakta som visar att drygt fyra av tio skolledare går i pension de kommande tio åren och att omsättningen på chefer är stor. För stor – med tanke på att ett starkt och stabilt ledarskap är avgörande för skolans utveckling.

Utan duktiga skolledare kan vi inte vända den nedåtgående resultattrenden i skolan.

De bästa måste vilja bli chefer och de måste vilja stanna kvar. Varje kommun- och fristående skola måste ställa sig frågan: Hur kan vi vara en attraktiv -arbetsgivare för Sveriges mest betydelsefulla ledare?

Vi vet att högre löner tillsammans med en rimlig arbetssituation är avgörande för hur attraktivt yrket är, nu och i framtiden.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Ordförande Lärarförbundet Skolledare
Följ eller kontakta mig på twitter: @gavume  • Skapad 2016-02-29
  • Uppdaterad 2016-02-26
Frågor & Svar