Lärarförbundet
Bli medlem

Dags att slå hål på myterna om ”sommarlov”

Lärare arbetar mer när eleverna är i skolan och kompenseras därför med en längre ledighet på sommaren. Att lärare har sommarlov är en myt.

Lärare arbetar mer när eleverna är i skolan och kompenseras därför med en längre ledighet på sommaren. Att lärare har sommarlov är en myt.

Lärare arbetar 40 timmar i veckan utslaget på hela året - som de flesta andra. Det är dags att slå hål på myten om sommarlov!

Ofta får man som lärare höra ”men du har ju i alla fall ett långt sommarlov”. De människor som fäller denna replik vet ofta inte hur arbetssituationen ser ut för lärare. Lärarnas verklighet ser nämligen mycket annorlunda ut. När andra på svenska arbetsmarknaden arbetar 40 timmar i veckan arbetar lärare, under terminstid, 45 timmar i veckan.

Lärarna är i skolan när eleverna är där

Anledning till detta är att lärarna arbetar när eleverna befinner sig i skolan. När sen sommarlovet för eleverna infaller får läraren möjlighet att ta ut ”kompensationsledigt” för de timmar de redan jobbat in under årets två terminer.

Totalt sett arbetar alltså en lärare 40 timmar i veckan utslaget på hela året. Precis som för de flesta andra yrkesverksamma.

Den här anställningsformen heter ferietjänst och är i dagsläget den anställningsform som passar bäst för lärare eftersom elever går i skolan delar av året.

Lösningar kostar

Men, om en arbetsgivare skulle se att verksamheten kan förbättras genom att personalen disponerar om sin årsarbetstid, kan man sluta särskilda avtal för det. Lärarna ska då vara med och utforma arbetstidsförläggningen och ska också kompenseras lönemässigt. Arbetstidsförändringen kan då bli en ren semestertjänst (som är den anställningsform som de flesta på svenska arbetsmarknaden har) eller någon helt annan variant som passar verksamheten bättre

Lärare arbetar mer

Men. Som sagt ser verkligheten för lärare inte ut som för de flesta andra. De där timmarna på pappret stannar ofta inte där. I praktiken arbetar lärare många fler timmar. Och allt tyder på att antalet timmar ökar. 90 procent av alla gymnasielärare upplever att arbetsbelastningen ökat de senaste åren.

Toppar stressundersökningar

Visst är det så att många yrkesgrupper i samhället arbetar allt mer. Men lärarna sticker ut. De toppar allt som oftast stressundersökningar och det är alarmerande. För när lärare är stressade och inte hinner förbereda och efterarbeta lektioner, tvingas ta ledigt för att hinna rätta nationella prov och belastas med administration går det direkt ut över eleverna. Och det är då samvetsstressen smyger sig på. Läraren, som inget hellre vill än att utmana, stötta och peppa eleverna, har plötsligt ingen tid över till kärnuppdraget. Glädjen över undervisningsarbetet, entusiasmen och kreativiteten riskerar då att överskuggas av ”måsten”, administration och för många långa timmar.

Det är då lärare bestämmer sig för att göra något annat. Det är då studenter väljer bort yrket till förmån för någon annan, ofta mer välbetald, yrkesbana.

Tiden måste finnas till för lärarna

Detta är en av anledningarna till att vi står inför en stor lärarbrist. Nu måste politiker, förvaltningar och huvudmän inse att lärarnas tid måste tas tillvara på, inte missbrukas. Lärarna ska finnas till för eleverna och då måste tiden finnas till för lärarna.

Kommentarer:

Tomas
Tomas Goldbach

Detta är något som jag kommenterar löpande till de som fortsatt är noviser inom området. Oftast är det anställda som arbetar inom andra kommunala områden, men även föräldrar och faktiskt kollegor som fortsatt uttrycker "- Nu ska jag ha sommarlov". Men läs gärna dagens artikel på Lärarförbundets huvudsida " - Vad gäller om du blir sjuk under sommarlovet?" Vi kanske inte ens är så föredömliga själva, eller så missar vi den så viktiga delen med att vara kritiskt granskande innan vi publicerar något?

  • Skapad 2015-05-25 09:10
Tomas

Om Tomas Goldbach

Min fackliga grundideologi handlar i mångt och mycket om att finnas här för alla medlemmar i deras vardag. Ev. avsteg från detta och eller indikationer på att jag börjat "flyga ovanför den fackliga grundtanken" hoppas jag får mig själv, eller att någon annan, ser till så att mina roller tas över av någon annan. Att ålder skulle sätta hinder för att vara aktiv och engagerad stämmer dåligt in på mig som person. Privat är jag mycket intresserad av möten med andra människor och kulturer. Detta gör att jag ständigt försöker utveckla mitt resande och mitt fotointresse "runt knuten eller långt borta".

Anonym
Anonym

Jag retades med stavningen :)

  • Skapad 2015-05-15 16:11
Anonym
Anonym

Att man jobbar med "vanliga villkor" har jag provat på och det fungerar inte om man är mentor för en klass. Tiden räcker helt enkelt till och man blir ännu mer stressad på arbetet. Sluta påpeka sättet man skriver då de flesta sitter på sin fritid och uttrycker sin åsikt fritt. Visar enligt mig på totalt ointresse för skälva ämnet i inlägget.

  • Skapad 2015-05-15 16:09
Anders
Anders Samuelsson

Men kan inte det vara en bra lösning för att minska stressen för yrkeskåren. Införa 40 timmars arbetstid som skall tillbringas på arbetet men då är det den bara den tiden man behöver göra och allt skall inrymmas under de timmarna. I gengäld så får man fem veckors semester och de veckorna som man inte har elever så får man använda tiden till planering och förarbete. Det kommer ge vissa negativa effekter som att lärare inte kommer kunna planera om lika mycket under terminerna men det kommer ge en hel del positiva effekter:

Möjligheten att säga nej. Man gör sin arbetstid sedan är man ledig. Arbetsgivaren kan precis som för alla förskjuta arbetstiden om den vill men det syns på ett annat sätt och det går inte att beordra övertid utan att det kompenseras med ersättning eller om man kommer över om något annat.

Möjlighet att ta ut semester när man själv vill ha det, som alla andra.

Men man måste släppa sommarloven som kompensationsledigt men det kanske en bra arbetsmiljö är värd.

Jag har lärt mig fantastiskt mycket om mina rättigheter efter att jag har börjat arbeta med "vanliga" villkor.

Jag ser faktiskt mest vinster för mig som arbetstagare men det är inget nollsummespel. Arbetsgivaren kommer inte låta oss få fördelarna och behålla sommarloven och det håller jag med om. Vi måste välja något av alternativen sedan finns det fördelar och nackdelar med båda men varken arbetsgivarna eller skattebetalarna är dumma de kommer inte ge oss ett alternativ med bara fördelar.

  • Skapad 2015-01-18 11:15
Anonym
Anonym
Svar till Anders Samuelsson

Jag blir lite orolig ,när jag läser Anders inlägg.
Förhoppningsvis undervisar Anders inte i svenska...

-46

  • Skapad 2015-04-07 22:48
Anonym
Anonym
Svar till Anonym

Vad hade det med saken att göra?

  • Skapad 2015-05-05 08:45
Therese
Therese Strange

Bra skrivet,
Dock borde samma villkor gälla samtliga lärare som arbetar i skolan.
Jag jobbar i förskoleklass med klassansvar, utvecklingssamtal, arbetsplaner, planering, behov av reflektion osv. Arbtid i förskoleklass 8-13.30, övrig tid samt lov på fritids. Semester som "övriga" yrkesgrupper.

  • Skapad 2015-01-17 07:29
Christina
Christina Nordlander

Bra sagt!

  • Skapad 2015-01-16 17:25
Christina

Om Christina Nordlander

Ordf i lokalavd. Varit medlem sen starten.Intresserad av frågor som rör lärarnas arbetsbelastning och arbetstid. Gillar inte orättvisor. Skolutvecklingsfrågor tycker jag också mycket om!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här