Lärarförbundet
Bli medlem

Dags att nominera till Lärarförbundets styrelse

Vid kongressen den 11-14 november 2014 ska enligt stadgarna bland annat väljas en ny styrelse för Lärarförbundet. Som medlem kan du nominera till alla uppdragen via din avdelning.

Ju fler nomineringar valberedningen får, desto bättre blir underlaget för valberedningen i arbetet med att ta fram förslag till en väl fungerande styrelse och till övriga poster. Sista dag för att nominera är den 2 juni. Skicka nomineringen till din avdelning.

Den som nomineras till ordförande eller vice ordförande betraktas även som nominerad till ledamot i förbundsstyrelsen.

Styrelsen består av:

• ordförande

• 1:e vice ordförande

• 2:e vice ordförande

• 14 ordinarie ledamöter

I den nuvarande styrelsen står följande personer inte till förfogande för omval:

Anders Johansson, Mats Norrstad och CeciliaLarsson.

Två revisorer och två revisorssuppleanter ska också väljas.

Gunnar Rundgren står inte till förfogande för omval som revisor.

Dessutom skall kongressen välja styrelse för stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF). Kongressen föreslås besluta om en stadgeändring om antalet ledamöter i SAF:s styrelse. Föreslaget innebär att inga suppleanter skall finnas och att antalet ledamöter skall var sju, varav sex skall utses av kongressen och en av förbundsstyrelsen. I den nuvarande styrelsen står Elisabet Nihlfors inte till förfogande för omval.

  • Skapad 2014-04-29
Frågor & Svar