Lärarförbundet
Bli medlem

Dags att nominera lärare till IT-stipendiet Guldäpplet

Har du en kollega som använder digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt? Nominera personen till Guldäpplet, senast 15 juni. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Nominera en lärare som:

 • Arbetar för att förnya lärandet med digitala stöd (med minst 50 procent lärartjänst).
 • Driver pedagogisk utveckling med egna elever och är aktiv i kollegialt samarbete.
 • Arbetar för att inkludera alla elever.
 • Arbetar med att dela och reflektera kring erfarenheter gärna både lokalt, kommunalt och nationellt.

Vinnaren får ett handblåst glasäpple och ett stipendium på 25 000 kronor.

Så nominerar du

Här nominerar du till Guldäpplet

DIU:s hemsida hittar du all information och tidigare års vinnare.


Prisutdelningen

När nomineringstiden är slut utser juryn tre finalister. Vinnaren tillkännages på prisutdelningen, som sker i höst.

Juryn delar även ut ett särskilt pris ut till en eller flera personer som uträttat långvariga och betydelsefulla insatser för att främja lärande med stöd av IT och medier.

Partners till Guldäpplet

Stipendiet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, i samarbete med:

 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Gleerups Utbildning AB
 • Netsmart AB
 • Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
 • Föreningen DIU och stiftelsen DIU.
 • Statens medieråd
 • Studentlitteratur AB


 • Skapad 2013-10-29
 • Uppdaterad 2021-09-29
Frågor & Svar