Lärarförbundet
Bli medlem

Chefsjurist Veera Littmarck om viktiga friskfaktorer

Under oktober månad fokuserar Lärarförbundet på arbetsmiljö och särskilt på de åtta friskfaktorer som enligt forskningen är med och skapar en god arbetsmiljö. Lärarförbundets chefsjurist, Veera Littmarck ser ofta avsaknaden av friskfaktorer på de arbetsplatser hon kommer i kontakt med.

Varför är det viktigt att diskutera och jobba med friskfaktorer på våra arbetsplatser?

Jag har arbetat för fackförbund i elva år och har genom åren haft flera tvister i domstol rörande enskilda medlemmar, som till exempel blivit uppsagda på grund av personliga skäl. När jag ser till min erfarenhet av tvister kring anställningsskydd och andra individärenden, så ser jag tydligt att friskfaktorerna har saknats på berörda arbetsplatser.


Har du några exempel på friskfaktorer som brister?

Det kan till exempel handla om att det har saknas ett fungerande ledarskap eller att arbetsplatserna uppfattats som orättvisa. Avsaknaden av ett fungerande rehabiliteringsarbete kan också i slutändan leda till tvister för att medlemmar har blivit uppsagda av orsaker som är kopplade sjukdom eller sjukfrånvaro, trots huvudregeln, att sjukdom inte är saklig grund för uppsägning.


Tror du att det är möjligt att förebygga sådana situationer?

Jag tror inte att vi helt kan komma ifrån att arbetsgivare och fack saknar samsyn i alla individuella ärenden. Men jag tror att man på arbetsplatsen kan förebygga, så att många tvister inte uppstår och därmed kan undvika att enskilda medlemmar råkar illa ut.


Hur kan det arbetet göras?

Arbetsgivare och skyddsombud på arbetsplatserna behöver, tillsammans med lärarna, arbeta med de här friskfaktorerna innan tvister uppstår eller problem har eskalerat.Här är de åtta friskfaktorer som forskare slagit fast är viktigast för en god arbetsmiljö:

1. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut

3. En välutvecklad kommunikation och feedback

4. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete

5. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete

6. En rättvis och transparent organisation

7. Kompetensutveckling och möjlighet till anpassning och byte av arbetsuppgifter

8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning


  • Skapad 2020-10-15
Frågor & Svar