Lärarförbundet
Bli medlem

Chef och Ledarskap - med fokus på ledarskap och vardagen som skolledare

Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och i det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare.

Det här är en av två kurser under rubriken Chef & Ledarskap. Den här kursen har en bred ingång och ger dig möjlighet att diskutera yrkesfrågor med skolledare i olika skolformer. Ledarskap och din vardag som skolledare kommer att stå i centrum. Du får även veta mer om dina påverkansmöjligheter och bekanta dig med Lärarförbundet Skolledare. Kursledarna är yrkesverksamma skolledare.

Mål

Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och i det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare.

Syftet är att

  • få kännedom om framgångsfaktorer i ledarskapet
  • få diskutera etiska reflektioner i vardagsarbetet
  • få tillfälle att känna på hantering av yrkesetiska dilemman
  • stödja skolledarens behov av yrkesutveckling för att driva morgondagens förskola och skola
  • stärka skolledaren i rollen som anställd
  • erbjuda en mötesplats för skolledare i Lärarförbundet

Vem kan gå?

Du som är medlem i Lärarförbundet Skolledare. Eftersom kursen till övervägande delen är att betrakta som kompetensutveckling förutsätter vi att deltagande kan ske i tjänsten. Lärarförbundet står för konferenskostnader, resor, kost och logi (generellt erbjuds logi endast medlemmar boende utanför stockholmsområdet).

Anmälan

Platsantalet är begränsat till ca 35 deltagare vid varje kurstillfälle. De först anmälda har förtur. Utbildningen hålls på Lärarnas Hus i Stockholm.

Se aktuella datum och anmäl dig här.

Kontaktperson

Anne Dahlberg

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här