Lärarförbundet

Chef och Ledarskap - forskning, kommunikation och omvärldsspaning

Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och i det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare

Det här är en av två kurser under rubriken Chef & Ledarskap. I denna kurs ligger fokus på att ge ökad kännedom om ledarskapsforskning, kommunikativt ledarskap och omvärldsspaning. Du får möjlighet att tillsammans med andra skolledare reflektera över din roll som chef och ledare. Även din roll som anställd kommer att lyftas. Kursledarna är yrkesverksamma skolledare.

Mål
Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och i det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare

Syftet är att:

  • ge inblick i ledarskapsforskning
  • ge kunskaper om det kommunikativa ledarskapet
  • visa på värdet av omvärldsspaning
  • visa på hur etiken kan användas för att möta och hantera komplexa arbetsuppgifter
  • ge tillfälle till reflektion över rollen som anställd
  • erbjuda en mötesplats för skolledare i Lärarförbundet

Vem kan gå?
Du som är medlem i Lärarförbundet Skolledare. Eftersom kursen till övervägande delen är att betrakta som kompetensutveckling förutsätter vi att deltagande kan ske i tjänsten. Lärarförbundet står för konferenskostnader, resor, kost och logi (generellt erbjuds logi endast medlemmar boende utanför stockholmsområdet).

Anmälan
Platsantalet är begränsat till ca: 35 deltagare vid varje kurstillfälle. De först anmälda har förtur och anmälan sker direkt här via kalendariet (se längst ner på sidan).

Se aktuella datum och anmäl dig här

Kontaktperson:
Anne Dahlberg

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här