Lärarförbundet
Bli medlem

Chef och Ledarskap - forskning, kommunikation och omvärldsspaning

Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och i det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare

Den här kursen vänder sig till dig som arbetat några år som skolledare. Kursens fokus ligger på att ge ökad kännedom om ledarskapsforskning, kommunikativt ledarskap och omvärldsspaning. Du får möjlighet att tillsammans med andra skolledare reflektera över din roll som chef och ledare. Även din roll som anställd kommer att lyftas. Kursen leds av yrkesverksamma skolledare.

Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och i det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare

Kursen syftar till att du ska

  • få en inblick i ledarskapsforskning
  • få kunskaper om det kommunikativa ledarskapet
  • visas på värdet av omvärldsbevakning
  • ges tillfälle till reflektion över rollen som anställd
  • erbjudas en mötesplats för skolledare i Lärarförbundet Skolledare

Vem kan gå?
Du som är medlem i Lärarförbundet Skolledare. Eftersom kursen till övervägande delen är att betrakta som kompetensutveckling förutsätter vi att deltagande kan ske i tjänsten. Lärarförbundet står för konferenskostnader, resor, kost och logi (generellt erbjuds logi endast medlemmar boende utanför Stockholmsområdet).

Se aktuella datum och anmäl dig här

Utbildningen är pausad underhösten 2021 på grund av pågående Coronapandemi.


Kontaktperson:
Anne Dahlberg

  • Skapad 2015-06-02
  • Uppdaterad 2021-06-14
Frågor & Svar