Lärarförbundet
Bli medlem

Chef och Ledarskap - forskning, kommunikation och omvärldsspaning

Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och i det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare

Den här kursen vänder sig till dig som arbetat några år som skolledare. Kursens fokus ligger på att ge ökad kännedom om ledarskapsforskning, kommunikativt ledarskap och omvärldsspaning. Du får möjlighet att tillsammans med andra skolledare reflektera över din roll som chef och ledare. Även din roll som anställd kommer att lyftas. Kursen leds av yrkesverksamma skolledare.

Målet med kursen är att stärka den professionella skolledaren i yrkesrollen och i det fackliga inflytandet - att bli en framgångsrik skolledare

Kursen syftar till att du ska

  • få en inblick i ledarskapsforskning
  • få kunskaper om det kommunikativa ledarskapet
  • visas på värdet av omvärldsbevakning
  • ges tillfälle till reflektion över rollen som anställd
  • erbjudas en mötesplats för skolledare i Lärarförbundet Skolledare

Vem kan gå?
Du som är medlem i Lärarförbundet Skolledare. Eftersom kursen till övervägande delen är att betrakta som kompetensutveckling förutsätter vi att deltagande kan ske i tjänsten. Lärarförbundet står för konferenskostnader, resor, kost och logi (generellt erbjuds logi endast medlemmar boende utanför Stockholmsområdet).

Se aktuella datum och anmäl dig här


Kontaktperson:
Anne Dahlberg

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här