Lärarförbundet
Bli medlem

Checklista för chefers arbetsmiljö

Arbetsgivarorganisationen SKR (tidigare SKL) har tagit fram en checklista så att skolledarnas chefer får stöd för att följa upp skolledarnas arbetsmiljö i kommuner och landsting.

Lärarförbundet Skolledare har länge arbetat för att rikta fokus mot skolledares arbetsmiljö. Skolledaren är oftast inte bara chef, han eller hon är anställd också. Det innebär i sin tur att skolledarens chef och centrala ledning har ett ansvar för sina förskolechefer och rektorer och ska bedriva ett arbetsmiljöarbete som omfattar dessa. Lärarförbundet Skolledares undersökningar och medlemskontakter pekar på skolledarnas centrala ledning kan göra ett bättre jobb i fråga om arbetsmiljö och chefers förutsättningar än vad de gör idag.

Därför är det positivt att SKR (tidigare SKL) nu har tagit fram en checklista med fokus på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA eller AFS 2015:4)

Linda Persson-Melin arbetar med chefsfrågor inom SKR (tidigare SKL) och har deltagit i arbetet. Varför har ni tagit fram den här checklistan?

- Vi har noga följt det så kallade Chefiosprojektet, forskning som söker svaret på hur en offentlig organisation bör se ut för att ge optimala förutsättningar för en chef. I samband med Chefios har det också kommit frågor till oss, exempelvis på hur många medarbetare en chef ska ha.

Ni anger ingen siffra för antal medarbetare per chef i checklistan?

- Nej, vi anser att detta är något som ska avgöras utifrån de förutsättningar som varje chef har. Checklistan innehåller istället information om vilka faktorer som kräver större respektive mindre chefstäthet.

Hur ser du annars framför dig att checklistan ska användas?

- Vi vill att den ska vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring chefers villkor och arbetsmiljö. Den kan vara ett underlag för en dialog exempelvis vid medarbetarsamtalet mellan cheferna och chefernas chef. Den kan också användas vid diskussioner i samverkansgrupp eller skyddskommitté.

Det återstår mycket arbete kring skolans chefer och deras arbetsmiljö och förutsättningar. Men SKR:s initiativ med checklistan visar på ett uppriktigt intresse från skolledarnas offentliga arbetsgivare. Lärarförbundet Skolledare är glada för detta och ser det som ett steg i rätt riktning.

  • Skapad 2018-01-17
Frågor & Svar