Lärarförbundet
Bli medlem

Chans till nystart för en bra arbetsmiljö!

Nytt verksamhetsår, nya utmaningar och ett tillfälle att säkra förutsättningar i vardagen för en rimlig arbetssituation med utrymme för kreativitet och kvalitet. Lärarförbundets expert trycker på vikten av att ha ett arbetstidsschema som följer avtalet och ett uppdrag som ryms inom arbetstiden..

I stället för att kopiera papper, diska eller jaga vikarier borde det vara självklart att varje lärare ska få tid till att planera och utveckla sin undervisning. Men hur blir det möjligt? Vår arbetstidsexpert Robban Nilsson trycker på vikten av att ha ett arbetstidsschema som följer avtalet, att alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden, utan skadlig stress och att det finns tid för rast och paus. Detta gäller oavsett om du jobbar i grund- och gymnasieskola, förskola eller fritidshem

I tider av lärarbrist är det extra viktigt att lärares arbetstid används för läraruppdraget, säger Robert Nilsson.

Vad ska rymmas i ett schema?

– I ett schema ska alla arbetsuppgifter rymmas – såsom undervisning, planeringstid, uppföljning, konferenser och återhämtning. Gör en analys och visa vad som är praktiskt möjligt att hinna med inom arbetstiden. Om uppdrag eller förutsättningar behöver förändras för att planeringen ska fungera, behöver du gå igenom underlaget med din chef.

Vad är det som oftast inte står med i schemat?

– Ställtid, tid för paus, reflektion, att täcka upp för kollegor och sånt som inte kan planeras men som tar tid. Om läraren inte tar sin rast och paus eller har möjlighet att vara på plats förberedd och i tid, går det utöver hälsan och möjligheten att vara en bra lärare under hela arbetsdagen.

Vad kan man göra om inte tiden räcker till?

– Förutsätt inte att chefen vet hur din arbetssituation ser ut, utan lyft problemet och visa på att arbetstiden inte räcker till. I tider av lärarbrist är det extra viktigt att lärares arbetstid används för läraruppdraget.

Vilka arbetsuppgifter bör inte utföras av lärare?

– De som inte har med undervisningen att göra – till exempel att kopiera papper, ringa in vikarier, städa och rapportera närvaro. Det är också onödigt dyrt att använda lärare till den typen av arbetsuppgifter!

Kan lärare vägra utföra en arbetsuppgift?

– Nej, det avråder vi bestämt ifrån. Peka i stället på riskerna för den egna hälsan och för elevernas utveckling med felaktiga prioriteringar. Ombudet finns till hands om du behöver stöttning!

Behöver läraren vara orolig att drabbas lönemässigt om hen pekar på problem?

– Flera lärare uttrycker en sådan oro men jag har ingen erfarenhet det faktiskt ska ha hänt. Att konkret uppmärksamma risker för arbetsmiljö eller kvalitet ses av de flesta som ansvarsfullt och professionellt.

Kommentarer:

Robban
Robban Nilsson

Förtroendearbetstiden är givetvis en del av den totala arbetstiden, avsedd för vissa arbetsuppgifter. Det är viktigt att se till att det arbete som regleras av arbetsgivaren inte spiller över på förtroendearbetstiden för att den inte ryms inom den reglerade. Däremot räcker sällan förtroendearbetstiden för allt för- och efterarbete som behövs och då behöver en del av det arbetet få utrymme under reglerad arbetstid.

Förtroendearbetstiden är dimensionerad på årsbasis, inte per vecka. Om du "förtroendearbetar" på andra dagar än de 194 som den reglerade arbetstiden läggs ut på, med inläsning, förberedelser, rättning etc. blir inte genomsnittet 10 / vecka. När vi använder genomsnittliga siffror för årsarbetstiden riskerar vi att lägga ett golv som leder till att årsarbetstiden överskrids. Se upp med det!

  • Skapad 2017-08-17 09:44
Katarina
Katarina Dietmann

Jag tror också att det behövs tydligare, individuella arbetsscheman. Samt tydliggöra att vi har 10 timmars förtroendetid i veckan som vi själva förfogar över för att hinna rätta och planera sådant vi vill göra i vår undervisning.

  • Skapad 2017-08-16 21:08

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här