Lärarförbundet
Bli medlem

Buller i skolan - ett vanligt arbetsmiljöproblem

En bra ljudmiljö är viktigt för ett gott arbetsklimat i skola, förskola och fritidshem. Buller utgör ett stort problem. Problem med hörsel och röst är vanliga hos lärare i alla skolformer. En dålig ljudmiljö påverkar också stresspåslag och ökar behovet av återhämtning.

Verksamheten i skolan och förskolan bygger till stor del på talad kommunikation: ju sämre ljudmiljö, desto svårare att ta till sig information. Skolan och förskolan är samtidigt arbetsplatser där ljudmiljön ofta har stora brister.

Orsakar många problem

Många lärare drabbas av problem med hörseln. Men en dålig ljudmiljö kan också orsaka andra problem, som stress, muskelspänningar och tinnitus.

Lärarförbundet jobbar med bland annat SKR i en bullerkommission för skolan och förskolan tillsatt på initiativ av Hörselskadades riksförbund. Läs mer i deras rapport Kakofonien.

Rösten

Läraryrket är ett typiskt "röstyrke". Med rätt röstanvändning kan du undvika att få problem med din röst. I Lärarförbundets skrift 'Rösten - ditt viktigaste redskap' kan du läsa mer om förebyggande röstvård.

Mer för dig som undervisar i musik

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljön för dig som är musiklärare. Arbetsmiljöverket har bland annat givit ut en rapport, Musik och höga ljudnivåer (pdf), som vänder sig till alla i musikbranschen inklusive musiklärare.

Ljudguide för förskolan

Företaget Prevent, som arbetar med arbetsmiljöfrågor, har tagit fram Ljudguiden för förskolan. Den är tänkt att med checklistor, tips och korta filmer ge dig motiv och inspiration till ditt arbete för en förbättrad ljudmiljö inom din förskola.

Ljudmiljön i fritidshem

Det är allt för vanligt att fritidshemmens verksamhet bedrivs i lokaler som inte är anpassade. Den ljuddämpning som man gör i ett vanligt klassrum ska delvis bära ljud, medan friare arbetsformer kräver större dämpning av ljudet. Dessutom har barngrupperna under många år vuxit till storlekar som ingen kunde föreställa sig när man byggde lokalen.

Kommentarer:

Therese
Therese Lindberg

Önskar en rubrik om trä och metallslöjdens ljudnivåer. Både att det vore självklart med t.ex gjutna hörselskydd och ljuddämpande ljudplattor. Borde stå något om den lärarkategorin.

  • Skapad 2016-02-10 21:51

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar