Lärarförbundet
Bli medlem

Bra med stort fokus på elevhälsa i ny utredning

Utredningen för att minska frånvaron i svensk skola har presenterat sina förslag, med stort fokus på elevhälsan. Lärarförbundet lyfter i sitt remissvar att elevers rätt till examinerade speciallärare/pedagoger behöver stärkas i skollagen.

Utredaren Malin Gren Landells förslag handlar om att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro tidigare än idag och att eleverna ska få den hjälp de behöver för att få den utbildning de har rätt till.

Att styra från åtgärdande till ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag lyfts fram. Det tycker Lärarförbundet är bra, men uppger i sitt remissvar att perspektivet samverkan mellan elevhälsa och lärare borde fått en större plats i utredningen.

Både central och lokal elevhälsa behövs

Betänkandet tar upp central och lokal elevhälsa. Lärarförbundet betonar att båda fyller en funktion. De elevhälsoteam som knyts till den enskilda rektorn kan ibland behöva stöd av ett centralt team med ett delvis annat uppdrag och mer av ett helhetsperspektiv över kommunen.

Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en särskild utredare som ska komma med förslag på hur elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete kan konkretiseras i lagen. Det tycker Lärarförbundet är bra. Ett stort hinder i nuläget är att psykologer tvingas utreda så mycket i stället för att arbeta förebyggande.

Vill se krav på tillgång till specialpedagog/speciallärare

Lärarförbundet lyfter också fram att skollagen stärks så att formuleringen om krav på ”specialpedagogisk kompetens” ändras till ett krav på tillgång till specialpedagog eller speciallärare. Det skulle betyda en ambitionshöjning för elevhälsoarbetet och stärka det förebyggande arbetet.

Lärarförbundet ifrågasätter också utredningens slutsats att förslagen kan införas i stort sett utan extra resurser.

  • Skapad 2017-05-16
Frågor & Svar