Lärarförbundet

Bra förslag om prao för grundskoleelever på yrkesprogrammen

Lärarförbundet stödjer den statliga utredningens förslag om att elever i grundskolan ska kunna välja att genomföra praktisk arbetslivsorientering (prao) på antingen gymnasiets yrkesprogram eller på en arbetsplats.

Alla elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan och årskurs 10 i specialskolan ska få möjlighet att "praoa". För att öka kvaliteten på prao ska elever kunna välja att genomföra den på en arbetsplats eller genom att eleven deltar i undervisningen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Det föreslår den statliga yrkesprogramutredningens slutbetänkade "Välja yrke". Lärarförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på och är i grunden positivt till förslaget.

Prao måste följas upp

Det är viktigt att skolan har tydliga mål för praoverksamheten, praon ska på lämpligt sätt integreras i den övriga undervisningen och verksamheten ska kontinuerligt följas upp.

Lärarförbundet delar den analys som utredaren gör av den befintliga praon och ansluter sig till de förslag till förbättringar som föreslås i utredningen.

Starkare finansiering behövs

Den undervisande läraren måste informera sig om varje elevs prao för att kunna planera för en lämplig integration av praon i undervisningen. En uppgift som måste få ta tid och därmed generera kostnader. Därför anser Lärarförbundet att de sammanlagda kostnaderna för planering, administration, måltider och resor i samband med praon överstiger de som utredningen beräknat.

Kommentarer:

Jenny
Jenny Ivarsson

Det är viktigt med landsbyggdsperspektiv i nationella lagförslag. Verkar som syv i mindre kommun, Kalix, vars gymnasieskola inte har RL, HT, HV, HA, VVS-, samt saknar många av de befintliga yrkesprogrammens inriktningar. Närmaste gy.skola med utbud för dessa andra program blir i Luleå mer än 7 mil bort. Ska då de yrkeslärare vi har för de "få" program vi har hos oss, ta emot ett större antal högstadielever på prao under en vecka, samtidigt som de har ansvar för egna gy.elever, samt med de säk.föreskrifter som finns för arbetslokalerna (antalet elever som får vistas i...och kring...) för programmen IN, BA och FP, som exempel. Vad säger yrkesvalslärarna om det - går det att genomföra rent praktiskt?

  • Skapad 2017-11-11 15:42
Jenny

Om Jenny Ivarsson

Studievägledare vid grundskolan i Kalix Kommun. Fackligt aktiv i Lärarförbundets styrelse i Kalix sedan 2004. Ordförande för Referensorganet för Studie- och yrkesvägledare inom Lärarförbundet.
Har valt att vara aktiv inom Lärarförbundet, bl.a för att vi ser utbildningssytemet som en helhet, där alla olika pedagogiska professioner är viktiga och det inom alla stadier och åldrar. Bloggar på Lärarförbundets syvblogg. Det är viktigt att Lärarförbundets fackliga frågor syns, hörs och debatteras, för de frågor vi driver är viktiga!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här