Lärarförbundet
Bli medlem

Bra förslag om prao för grundskoleelever på yrkesprogrammen

Lärarförbundet stödjer den statliga utredningens förslag om att elever i grundskolan ska kunna välja att genomföra praktisk arbetslivsorientering (prao) på antingen gymnasiets yrkesprogram eller på en arbetsplats.

Alla elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan och årskurs 10 i specialskolan ska få möjlighet att "praoa". För att öka kvaliteten på prao ska elever kunna välja att genomföra den på en arbetsplats eller genom att eleven deltar i undervisningen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Det föreslår den statliga yrkesprogramutredningens slutbetänkade "Välja yrke". Lärarförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på och är i grunden positivt till förslaget.

Prao måste följas upp

Det är viktigt att skolan har tydliga mål för praoverksamheten, praon ska på lämpligt sätt integreras i den övriga undervisningen och verksamheten ska kontinuerligt följas upp.

Lärarförbundet delar den analys som utredaren gör av den befintliga praon och ansluter sig till de förslag till förbättringar som föreslås i utredningen.

Starkare finansiering behövs

Den undervisande läraren måste informera sig om varje elevs prao för att kunna planera för en lämplig integration av praon i undervisningen. En uppgift som måste få ta tid och därmed generera kostnader. Därför anser Lärarförbundet att de sammanlagda kostnaderna för planering, administration, måltider och resor i samband med praon överstiger de som utredningen beräknat.

  • Skapad 2016-02-16
  • Uppdaterad 2016-02-17
Frågor & Svar