Lärarförbundet
Bli medlem

Bra att veta om bemanningen under loven!

Just nu får vi många frågor kring bemanningen under loven. Vem har ansvar för att bemanningen fungerar och kan rektor lägga över ansvaret på arbetslaget? Tina Englund, rådgivare på Lärarförbundet Kontakt, berättar vad som gäller.

Många förskollärare och fritidspedagoger/lärare i fritidshem upplever att chefen lägger över ansvaret för bemanningen på de anställda i samband med höstlov, jullov, sportlov och andra perioder med mycket ledigheter. Det vill säga, chefen säger att hen beviljar dig ledigt om dina kollegor tycker att de kan klara sig utan dig.

Detta sätter press på kollegor som gärna vill att arbetskamrater får den ledighet de vill ha, men samtidigt får svårt att hinna med om det inte tas in vikarie.

Vi hör med Tina Englund, rådgivare på Lärarförbundet Kontakt, vad hon brukar svara medlemmar som undrar. Svaren gäller dig som har semestertjänst oavsett var i skolan du jobbar.

Vem ansvarar för en fungerande bemanning?

– Rektor är ansvarig för att verksamheten fungerar när ledigheter och semestrar beviljas. Chefen kan delegera schemaläggning och bemanning till samordnare eller annan ansvarig, men ansvaret att bevilja ledighet och semester får inte ligga på arbetslaget.

Rektor är ansvarig för att verksamheten fungerar när ledigheter och semestrar beviljas.

– Den som har uppdraget att ordna med bemanning över loven bör också ha mandat att bestämma om när det är nödvändigt med vikarie.

Hur bör bemanningen se ut?

– Om grundbemanningen är beräknad till exempelvis tre personer, är det rimligt att anta att en vikarie behövs, om inte antalet barn och vistelsetiderna är drastiskt reducerade vid de sökta ledigheterna.

– Om policyn är att föräldrar även med kort varsel kan ändra eller använda sina barns vistelsetider fullt ut under exempelvis lov, bör det vara medräknat i planering av grundbemanning.

Vem ska sammanställa barnens/elevernas närvaro inför loven?

– Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten fungerar. Arbetslaget eller en utsedd arbetstagare kan ha till uppgift att samla in uppgifter om vistelsetider inför perioder där ledighetsansökningar bland de anställda kan förekomma. De kan också komma med förslag till hur bemanningen ska lösas, men chefen som har ansvaret bör ta del av underlaget och ta det slutgiltiga beslutet.

När har jag rätt att få veta om jag får semester under till exempel julen?

– Arbetsgivaren ska samråda med dig. Om ni inte kommer överens är det arbetsgivaren som fattar beslutet och då ska du få besked senast två månader före ledighetens början. Men om det finns särskilda skäl, till exempel säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen, får arbetsgivaren lämna besked senare, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början.


  • Skapad 2017-10-06
  • Uppdaterad 2019-12-09
Frågor & Svar