Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

"Bra att staten sätter press på kommunerna om arbetsmiljön"

Regeringen vill satsa 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö. Satsningen gäller främst grundskola och förskoleklass. Lärarförbundet har sen länge drivit frågan och alla tjänar på att lärare och elever får rätt förutsättningar, menar Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Regeringen vill förbättra den fysiska miljön i skolan så att lokalerna till exempel är bullerdämpande, har god ventilation, är tillgängliga för elever med funktionsnedsättning och är klimatsmarta.

- Det här är ett eftersatt område och det är bra att staten sätter press på kommunerna. Lärarförbundet har länge drivit frågan om ett skol-ROT, för alla tjänar på att lärare och elever får rätt förutsättningar. Arbetsmiljön är en viktig del i det, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Främst grundskola och förskoleklass

Satsningen riktar sig i första hand mot grundskolan och motsvarande skolformer och ska även omfatta lokaler i direkt anslutning till skolan, såsom lokaler för förskoleklass. Även gymnasieskolans lokaler kan till del komma att omfattas.

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att 100 miljoner kronor avsätts för 2015 och beräknar 300 miljoner kronor per år för 2016 - 2018. Totalt omfattar satsningen därmed 1 miljard kronor.

Läs mer om lärarnas arbetsmiljö och hur du kan påverka den

Kommentarer:

Tomas
Tomas Goldbach

Hej.
Även om den här artikeln kan vara en återpublicerad artikel så känns det inte särskilt professionellt att Eva-Lis ses som ordförande igen. Det är ju trots allt snart ett år sedan Johanna ersatte på den posten.

  • Skapad 2015-10-06 07:54
Tomas

Om Tomas Goldbach

Min fackliga grundideologi handlar i mångt och mycket om att finnas här för alla medlemmar i deras vardag. Ev. avsteg från detta och eller indikationer på att jag börjat "flyga ovanför den fackliga grundtanken" hoppas jag får mig själv, eller att någon annan, ser till så att mina roller tas över av någon annan. Att ålder skulle sätta hinder för att vara aktiv och engagerad stämmer dåligt in på mig som person. Privat är jag mycket intresserad av möten med andra människor och kulturer. Detta gör att jag ständigt försöker utveckla mitt resande och mitt fotointresse "runt knuten eller långt borta".

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här