Lärarförbundet
Bli medlem

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Dålig arbetsmiljö sätter sina spår i elevernas resultat, det visar rapporten "Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat”, som Lärarförbundet tillsammans med Sveriges Elevkårer presenterade i Almedalen idag.

I kommuner där lärare är sjuka presterar eleverna sämre. I de kommuner som har sjukast lärare slutför nästan fyra procentenheter färre elever sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder och meritvärdet i grundskolan är nio och en halv poäng lägre än i de som har de friskaste.

- Både lärare och elever är stressade i skolan, visar den senaste rapporten från Skolverket – Attityder till skolan – som kom i veckan. För lärares del har andelen som anger att de är ofta eller alltid är stressade ökat med 15 procentenheter sedan 2009. Arbetsmiljön i skolan har försämras och det är därför hög tid att vända trenden. Lärare måste få vara lärare för att eleverna ska kunna höja sina resultat, säger Eva-Lis Sirén.

Lyssna på medarbetarna

Ett tydligt resultat i undersökningen är att där ledningen lyssnar på medarbetarna blir arbetsmiljön bättre.

-I de kommuner där politiker och höga chefer lyssnar på synpunkter från elever, lärare och skolledare kring arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att den ska vara bra, där är sjuktalen lägre. Vill man som politiker ha goda resultat i skolan måste ta arbetsmiljöfrågorna på allvar, säger Eva-Lis Sirén.

Fem konkreta förslag

Vår undersökning leder fram till fem konkreta förslag och utmaningar till chefer, friskoleägare och skolpolitiker:

  1. Lyssna på elever, lärare och rektorer när de framför synpunkter
  2. Bygg en välfungerande organisation för samtal där synpunkter på förutsättningar och arbetsmiljö kommer fram och tas om hand
  3. Organisera för en jämn och rimlig arbetsbelastning
  4. Elever, lärare och skolledares hälsa ska väga tungt i allt beslutsfattande
  5. Bedriv ett aktivt hälsoarbete där både individen och kollektivet sätts i fokus

Ett tydligt resultat i undersökningen är att där ledningen lyssnar på medarbetarna blir arbetsmiljön bättre.

  • Skapad 2014-03-12
Frågor & Svar