Lärarförbundet
Bli medlem

Bli ett bollplank i Min kollega och stötta andra lärare

Vill du lyssna på kollegors frågeställningar och dela med dig av din erfarenheter och kunskaper? Tveka då inte att söka och bli en del av Lärarförbundets ”Min kollega”. Bollplanket där du som lärare vägleder och stöttar kollegor i deras vardag.

Nu söker vi nya lärare, förskollärare, lärare i fritidshem och studie- och yrkesvägledare till tjänsten Min kollega.

Min kollega är en tjänst från Lärarförbundet där yrkesverksamma lärare i alla skolformer samt skolledare är ett stöd till andra lärare.

Vad innebär uppdraget?

Jessica Händel, fritidspedagog, berättar om sitt uppdrag i en artikel på Lärarnas nyheter.

Min kollega handlar om inte om rådgivning i traditionella facklig frågor, utan i frågor som berör vardagen och yrket, i de fall läraren har ett behov av att samtala med en utomstående kollega.

Samarbete i arbetslaget och pedagogiska frågor

Det kan handla om yrkesetiska dilemman, föräldrakontakter, samarbetet i arbetslaget, eller pedagogiska frågor.

Dina främsta hjälpmedel är telefon och e-post och vi hjälper dig med de tekniska lösningarna så du ska klara ditt uppdrag.

Förtroendeuppdrag

Uppdraget är ett förtroendeuppdrag av ideell karaktär, och löper fram till den 31 december 2018.

Det vi framför allt söker den här gången är:

  • Förskollärare i förskola, gärna inom kooperativ.
  • Gymnasielärare i svenska, SO, språk och yrkesämnen.
  • Lärare i högskolan.
  • Utvecklingstjänster, t.ex. förstelärare.
  • Studie- och yrkesvägledare.

Men alla är välkomna att söka, även du som är lärare i någon annan skolform.

Söker gör du genom att fylla i följande formulär senast den 29 augusti.

Blir du en kollega kommer du också bli inbjuden till en träff med alla kollegor den 27 september i Lärarnas Hus i Stockholm. Lärarförbundet står för resa och eventuella lönebortfall.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här