Lärarförbundet

Bli en del av något större på Skolforum 31 okt - 1 nov 2016

Bild: Max Entin

Bild: Max Entin

Skolforum är en mötesplats för lärare, förskollärare, lärare i fritidshem & lärarstudenter. Den 31 oktober -1 november 2016 vill vi träffa dig på plats för att tillsammans bredda och fördjupa bilden av hur det är att vara lärare. Vi ses väl där?

Lärarförbundet är en av arrangörerna av mässan och du träffar oss både i vår mötesplats och på flera seminarier.

Att vara lärare är att vara del av något större

Lärarförbundet vill med hjälp av er medlemmar bredda och fördjupa bilden av hur det är att vara lärare. Vi tänker både på det som är utmanande, men också det härliga och berikande med jobbet!

I år kommer Lärarförbundet återigen att vara på plats för att möta dig som medlem på Skolforum. Vi vill lyssna in dina tankar från din yrkesvardag och kommer både att ha utredare och förtroendevalda på plats. Inom kort kommer ett schema där det finns utrymme för frågor kring lärarlönelyftet, ledarskap, flerspråkig skola, fritidshemmens läroplansavsnitt samt IKT.

Några av frågorna vi vill höra din åsikt i:

  • Kan man verkligen bara lära sig på svenska i svensk skola?
  • Vad händer om man tar bort de nationella proven?
  • Är bedömningsstöd i åk 1 stöd eller bara bedömning?
  • Om du avskyr administration, kan du då vara lärare?


Dessutom kan du ta en paus under mässan hos oss och fika schysst med Fair Trade-märkt kaffe och skriva ned dina vardagsreflektioner kring lärarskapet. Dina anteckningar blir då en av många röster i satsningen #viärlärare.

fika schysst


Många blir prisade

På Skolforum delas flera priser ut, bland annat Guldäpplet, Årets lärare i fritidshem, Helgepriset, och Ulla-Britta Bruuns stipendium.

Skolforums fyra teman

Situationen i omvärlden påverkar det svenska samhället och därmed den svenska skolan. Samtidigt finns det flera aspekter av undervisningen och dess förutsättningar som alltid kan utvecklas. Programmet i år är uppbyggt kring fyra teman: Undervisningen, Samtiden, Lärmiljöerna och Människan.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här