Lärarförbundet
Bli medlem

Bilavtalet BIL 14 för anställda inom Svenska kyrkan

BIL 14, som är bilavtalet för dig som är anställd inom Svenska kyrkan, gäller från den 1 januari 2014 och rör ditt användande av egen bil i tjänsten. Avtalet ersätter det tidigare avtalet BIA.

Avtalet är till för dig som som använder egen bil i tjänsten efter arbetsgivarens godkännande. Arbetsgivare och arbetstagare kan – oavsett vad som sägs i det nya avtalet – träffa överenskommelse om en kombination av fast och rörlig ersättningsdel.

En nyhet i avtalet är en självriskeliminering. Det innebär att arbetsgivaren vid olyckshändelse med privat bil i tjänsten betalar självrisken utan övre beloppsgräns, vid utnyttjande av vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring. Bilen måste vara helförsäkrad för att ersättning skall kunna utgå.

3,40 kr per kilometer

Ersättningsbeloppet per körd kilometer höjs till 3,40 kronor (från tidigare 2,90), det vill säga med drygt 17 procent.

Om avgiftsbelagd parkeringsplats måste användas eller om arbetstagaren åläggs att betala trängselavgift får arbetstagaren tillbaka erlagd avgift.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här