Lärarförbundet
Bli medlem

Bidra med dina idéer - lägg ett medlemsförslag

Har du till exempel en nyskapande idé, kunskap om lokala förhållanden eller aktuell utveckling inom ett visst område som du vill tipsa om? Skicka då in dina tankar som ett medlemsförslag till förbundsstyrelsen!

Sedan kongressen 2014 kan medlemmar i Lärarförbundet väcka medlemsförslag till förbundet. Syftet är att inhämta nya idéer och synpunkter även mellan två kongresser.

Vem kan väcka medlemsförslag?

Medlemsförslag kan väckas av en enskild medlem eller av en avdelning inom förbundet, samt av Lärarförbundet Skolledare och Lärarförbundet Student.

Hur skickar jag in mitt medlemsförslag?

Följ länken nederst på sidan. Du måste vara medlem och inloggad på webbsidan. På sidan du kommer till fyller du i ett formulär där du beskriver ditt förslag.

Hur hanteras ett medlemsförslag?

Ett medlemsförslag från en enskild medlem kommer först att tas emot av den avdelning som du tillhör. Avdelningen tar då ställning till ditt förslag och kommer antingen ställa sig bakom förslaget eller, om de inte instämmer, skriva ett yttrande över förslaget.

I båda fallen skickar de sedan vidare förslaget till förbundsstyrelsen som fattar beslut om medlemsförslaget. Beslutet ska fattas inom tre månader efter att förslaget kom in till förbundsstyrelsen.

När förbundsstyrelsen har fattat sitt beslut skickas det till dig. En sammanfattning av ditt förslag, svaret från förbundsstyrelsen samt eventuellt yttrande från din avdelning, kommer även läggas ut på Lärarförbundets webbplats.

Här lägger du ditt medlemsförslag.

Innan du skickar din förslag är det viktigt att fundera på om ditt förslag rör Lärarförbundet på nationell nivå? Om ditt förslag rör en lokal fråga för din avdelning och inte Lärarförbundets förbundsstyrelse – ta kontakt med din avdelning.

Svårt att bedöma? Här kan du läsa mer om vår organisation och styrdokument

Vill du läsa tidigare inlämnade förslag? Här finns de.

  • Skapad 2015-12-07
  • Uppdaterad 2019-02-05
Frågor & Svar