Lärarförbundet
Bli medlem

Betygsbeslutet: Inget vi jublar över men ett bättre alternativ

- Vi kan inte jubla över att det blir en försöksverksamhet med betyg i årskurs fyra, men det är ett betydligt bättre alternativ än att införa tidigare betyg direkt, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand

- Vi kan inte jubla över att det blir en försöksverksamhet med betyg i årskurs fyra, men det är ett betydligt bättre alternativ än att införa tidigare betyg direkt, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand

Alliansen och regeringen har kommit överens om att betygen blir kvar från årskurs sex och inte införs från årskurs fyra. Dessutom kommer nationella proven i NO och SO för årskurs sex att bli frivilliga och till viss del digitaliseras, vilket underlättar lärarnas administrativa börda.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är överens om att betyg från årskurs fyra inte genomförs direkt.

- Båda blocken har gjort stora ansträngningar för att komma överens. Alliansen har visat ansvar och börjat lyssna på de verkliga experterna – lärarna. Jag hoppas att vi med Anna Kinberg Batra i spetsen för Alliansen får se mer av detta i framtiden, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Försöksverksamhet från 2017

Överenskommelsen innebär också att det införs en begränsad och frivillig försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra. Max 100 skolor får delta och högst en fjärdedel av skolorna inom samma huvudman får delta. Försöksverksamheten kan tidigast starta 2017 med en avstämning 2020.

- Vi kan inte jubla över att det blir en försöksverksamhet med betyg i årskurs fyra, men det är ett betydligt bättre alternativ än att införa tidigare betyg direkt. Det måste dock genomföras efter konstens alla regler och det måste framför allt utvärderas, säger Jaara Åstrand.

Vissa nationella prov utvärderas

Dessutom har man kommit överens om att utvärdera de nationella proven. Proven i NO och SO för årskurs sex kommer att vara frivilliga. Rättningen kommer i någon utsträckning att digitaliseras.

- Det är en stor seger för lärarna att några av de nationella proven blir frivilliga. Det kommer minska arbetsbelastningen och ge lärarna mer tid för eleverna. Digitaliserad rättning är bra, men man måste komma ihåg att det ställer stora krav på att de tekniska lösningarna faktiskt finns till hands, säger Jaara Åstrand.

Fokusera på lärarbristen och kunskapsresultaten

Betygsfrågan har länge varit en följetong i svensk politik. På senaste tiden har frågan ställts på sin spets eftersom en majoritet av remissinstanserna varit starkt kritiska till tidigare betyg och opinionen har varit emot.

- Det är helt galet att man har lagt så mycket tid på att diskutera betygsfrågan när det finns så stora utmaningar i skolan. Nu hoppas jag att politikerna istället fokuserar på hur vi löser lärarbristen och höjer kunskapsresultaten, säger Jaara Åstrand.

  • Skapad 2015-02-11
  • Uppdaterad 2015-02-16
Frågor & Svar