Lärarförbundet
Bli medlem

​Beslut är fattat om ändrade medlemskapsregler

Nu står det klart vilka som kan bli medlemmar i Lärarförbundet. Förbundsrådet har idag fattat beslut om att det från 1/1 2020 ska krävas relevant utbildning för att bli medlem. I de flesta fall innebär det lärarexamen, men inte för alla medlemsgrupper.

Alla som redan är medlemmar kommer att få vara kvar

Det finns en oro att befintliga medlemmar kommer tvingas lämna förbundet. Men alla som redan är medlemmar sedan tidigare kommer att få vara kvar i Lärarförbundet – och alla kommer att ha samma rättigheter och skyldigheter som tidigare. Ingen kommer att tvingas gå ur Lärarförbundet.

Medlemskapsreglerna ändras vid årsskiftet

I korthet kommer lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola och vuxenutbildning behöva ha lärarexamen för att kunna bli medlemmar från årsskiftet. För övriga kategorier av lärare (där skolledare är en) krävs relevant utbildning.

Detta är kriterierna för att bli medlem från 1/1 2020:

• Den som studerar för att få lärarexamen

• Den som är anställd som lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, specialskola, vuxenutbildning eller sameskolan och som:
• har lärarexamen
• har utländsk lärarexamen
• studerar för att få lärarexamen.

• Den som är anställd som skolledare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskollärare, kulturskollärare, högskolelärare, lärare inom yrkeshögskola eller uppdragsutbildning, studieförbundslärare, lärare inom Svenska Kyrkan och uppfyller följande:


  • anses ha relevant utbildning för uppdraget eller enligt gällande regelverk. (Att ”anses ha relevant utbildning för uppdraget” kommer definieras som att ha en anställning, eftersom personens utbildning ansetts vara relevant för att få anställningen.)

• Den som har lärarexamen och är arbetslös eller tillfälligt har ett annat yrke, men som har för avsikt att söka anställning som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.

• Den som är pensionerad lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.

Det här händer fram till årsskiftet

Fram till årsskiftet gäller nuvarande regler, det vill säga den som arbetar som lärare kan bli medlem oavsett om hen är behörig och utbildad eller inte. Vid årsskiftet börjar de nya medlemskapsreglerna att gälla.
Att Lärarförbundet inför en förändring om vem som kan bli medlem är ett sätt att stärka professionen, att ge läraryrket en högre status och kunna vara tydligare med vad förbundet står för och vill åstadkomma.
Lärarförbundet kommer att fortsätta arbeta för fler vägar in i läraryrket och för att stötta alla våra medlemmar. De som arbetar som lärare men inte är behöriga ska få stöd i att utbilda sig till lärare – det behövs i och med den ökande lärarbristen.

  • Skapad 2019-09-19
Frågor & Svar