Lärarförbundet
Bli medlem

Behovet av speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan har ökat

En färsk undersökning visar att behovet av särskilt stöd i gymnasieskolan har ökat. När många går ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen påverkar det också elevunderlaget och kunskapsutmaningarna i gymnasieskolan.

Det är tydligt att resurserna inte anpassas mot behovet i gymnasieskolan. Det visar vår färska undersökning bland 965 gymnasielärare om situationen i gymnasieskolan.

Gymnasielärarna överens

Nästan alla, 97 procent, av gymnasielärarna är överens om att kvaliteten på arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd blir bättre om en speciallärare/specialpedagog deltar i arbetet. Samtidigt svarar hälften att antalet speciallärare/specialpedagoger sällan eller aldrig är anpassat efter skolans behov, och nästan fyra av tio svarar att elever sällan eller aldrig får extra anpassningar eller särskilt stöd när de har behov av det.

Både lärare och elever drabbas

– Tyvärr blir det ofta de mindre motiverade eleverna som blir drabbade när det blir konkurrens om hjälpen eftersom de ger upp lättare, säger Björn Furugren Beselin, gymnasielärare sedan 20 år, till SVT som uppmärksammat Lärarförbundets undersökning.

– De ungdomar som inte fullföljer gymnasieutbildningen löper dubbelt så stor risk att hamna i arbetslöshet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Även lärarna i gymnasieskolan drabbas av den ökande bristen av speciallärare/specialpedagoger. Drygt sex av tio svarar att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har ökat arbetsbelastningen.

– Gymnasielärarna vet vilka elever som behöver extra stöd. Men när de påpekar detta möts de alldeles för ofta av svaret att det inte finns resurser. Detta skapar en samvetsstress hos lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Det är dags att anställa fler speciallärare/specialpedagoger i gymnasieskolan!

I den bästa av världar sätts stödet in tidigt i skolan, som i vårt grannland Finland, och behöver sedan inte vara så omfattande under resten av skoltiden. De steg som både den förra och den nuvarande regeringen tagit om att satsa på fler speciallärare tidigt i skolan är därför både efterlängtat och bra. Men eftersom stödet varit eftersatt under så lång tid, och kunskapsresultaten sjunker, måste mer resurser sättas in i hela skolsystemet.

Detta är en fråga vi drivit länge, läs rapporten Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger.

  • Skapad 2015-02-20
Frågor & Svar