Lärarförbundet
Bli medlem

Behörighet i särskolan – vad kommer gälla?

Regeringen vill skjuta fram beslutet om att alla inom särskolan ska vara behöriga 1 juli 2018, helt i linje med vad Lärarförbundet drivit. – Nu är det viktigt att villkoren för behörighetskomplettering blir bra, säger Per Båvner, utbildningspolitisk expert på Lärarförbundet.Lärarlegitimationen genomfördes 1 juli 2015, utom i särskolan. För särskolan skulle legitimationen vara genomförd den 1 juli 2018. Den 23 maj beslutade Riksdagen att övergångsbestämmelserna för särskolan förlängs till 2021, något som Lärarförbundet varit drivande i.

– Det är orimligt att redan nu låta kraven bli skarpa med tanke på att det är så få behöriga i särskolan, säger Per Båvner.

Att även lärare i särskolan ska omfattas av behörighetskraven tycker Lärarförbundet dock i grunden är bra, men att det alltså behöver få ta mer tid.

Många saknar behörighet

Enligt Skolverket var 15 procent av lärarna i grundsärskolan och 20 procent i gymnasiesärskolan behöriga att undervisa läsåret 2016/2017. För att vara behörig att bedriva undervisning i särskolans olika delar krävs i regel en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen och en speciallärarexamen.

– Att det är högt satta krav för behörighet i särskolan bidrar till den låga andelen behöriga. Samtidigt innebär kraven en ambitionshöjning för verksamheten, säger Per Båvner.

Beslut fattat

Lärarförbundet har drivit på för att få till ett anstånd i behörighetskraven och nu har utredningen, regeringen och riksdagen landat i just det.

– Det är olyckligt att det blir så kort framförhållning. Många obehöriga är oroliga för vad krav på behörighet redan i sommar betyder för att få bedriva undervisning och besluta om betyg.

Lärarförbundet anser att de förlängda övergångsbestämmelserna endast kan fungera om regeringen satsar mer på behörighetsgivande kompetensutveckling under de närmaste åren.

Fråga hur du kan bli behörig!

Om du är obehörig behöver arbetsgivaren tillsammans med dig upprätta en plan för hur du kan bli behörig.

En del arbetsgivare satsar och gör det bra. På Gotland har obehöriga inom särskolan fått behörighetskomplettera sig med bibehållen lön.

– Vi vill se fler exempel på att våra medlemmar får bra förutsättningar att bli behöriga och validera sina kunskaper. Vi behöver behålla kompetens och erfarenhet inom särskolan!

Få rådgivning av oss

Om du vill höra mer om vad du ska ställa för frågor och krav, kontakta din avdelning på lararforbundet.se/dinkommun

Du är också välkommen att ringa Lärarförbundet Kontakt vardagar kl. 8-17 på 0770-33 03 03.

  • Skapad 2018-05-15
  • Uppdaterad 2018-05-30
Frågor & Svar