Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Bättre villkor och högre löner lösningen på lärarbristen

-Många lämnar yrket i förtid och att få vill bli lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

-Många lämnar yrket i förtid och att få vill bli lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet välkomnar i grunden Stefan Löfvens (S) satsningar för att lösa lärarbristen. -Det behövs ännu fler platser för att möta behovet. Sedan så beror inte bristen på att det inte finns platser, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, som vill se bättre villkor och högre lärarlöner.

I Stefan Löfvens sommartal under söndagen lovade statsministern att bygga ut lärarutbildningen och förskolelärarutbildningen med 3 600 helårsstudenter till 2021. Siffror från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar dock att det behövs 8000 nya lärarplatser varje år.

Lärarförbundet välkomnar satsningen i grunden, men det är viktigare att satsa på lärarnas villkor för att hinna göra ett bra jobb och att fortsatt höja lärarlönerna.

– Det är i grunden bra förslag, men det behövs ännu fler platser för att möta behovet. Samtidigt spelar det ingen roll hur många utbildningsplatser som finns om de står tomma. Lärarbristen uppstår framförallt för att för få vill bli lärare. Ett attraktivt läraryrke är grunden för lång kö till utbildningen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande på Lärarförbundet .

Läs hela hennes kommentar i DN.

Sverige står inför en stor lärarbrist om inget görs.

L vill satsa på vidareutbildning

Även Jan Björklund (L) tog upp föreslagna skolsatsningar i sitt sommartal samma helg. Liberalerna vill att alla grund- och gymnasielärare som jobbat i tio år ska vidareutbilda sig i ämnesmetodik eller ett ämne han eller hon undervisar i. Alternativt ska läraren kunna läsa in behörighet i ytterligare ett ämne. Läraren får under tiden 80 procent av ordinarie lön täckt av staten.

- Det är bra att Liberalerna vill satsa på lärares vidareutbildning. Under Björklunds tid som utbildningsminister togs möjligheten att bredda och fördjupa sin examen i lärarutbildningen bort, det behöver återupprättas. Vi behöver se lärarutbildning, introduktion och systematisk kompetensutveckling som en helhet. Kontinuerlig kompetensutveckling måste vara en rättighet som möjliggörs inom tjänsten med full lön. Det vore dock förödande om prestige och gamla utspel hindrar det som lärarkåren verkligen behöver: politisk lyhördhet, långsiktighet och tillit, säger Johanna Jaara Åstrand.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här