Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

Bättre tjänstepension för anställda i kommun och landsting

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen yrkar på bättre tjänstepension som ska gälla intjänanden från och med 2020 för samtliga tjänstepensionsavtal som innehåller avgiftsbestämd del inom kommun- och landstingssektorn.

Vi vill att anställda ska känna sig trygga med sin tjänstepension och vi har därför överlämnat likalydande förhandlingsframställningar till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona om förbättrad tjänstepension.

Kommun- och landstingssektorn är den enda stora sektor där den avgiftsbestämda* tjänstepensionen inte har förbättrats. Förbättringar har under senare tid införts på bred front inom andra sektorer, vilket gjort att anställda inom kommuner och landsting halkat efter. Nuvarande tjänstepension är inte konkurrenskraftig och gör sektorn mindre attraktiv för anställda i en tid där rekryteringsbehovet är mycket stort för lång tid framåt.

Förbunden bakom förhandlingsframställan

Fackförbundet Kommunal

OFRs förbund: Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet, Vårdförbundet Sveriges Läkarförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

AkademikerAlliansen som representerar 17 fackförbund

För mer information:
För Kommunal: Anne-Maria Carlsgård, anne-maria.carlsgard@kommunal.se, 070-310 01 29 För OFR: Cecilia Curtelius Larsson, förhandlare, cecilia.curtelius.larsson@ofr.se

070-644 93 83 För AkademikerAlliansen: Helena Larsson, förhandlare, helena.larsson@saco.se 070-308 18 85

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här