Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Bättre hälsa med effektiv arbetsmiljöutbildning

Det finns stora fördelar med ett aktivt, förebyggande arbetsmiljöarbete i partssamverkan. En god arbetsmiljö gör arbetsplatsen mer attraktiv och bidrar till färre sjukskrivningar, minskad personalomsättning, lägre kostnader och hög kvalitet.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är skräddarsydd för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner. Eftersom chefer och skyddsombud genomför utbildningen tillsammans ger den en bra grund för fortsatt samverkan och effektivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Gratis utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är de fackliga organisationerna, däribland Lärarförbundet, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta som gemensamt har tagit fram den kostnadsfria grundutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper kring deras arbetsmiljöuppdrag, liksom hur det arbetet bidrar till en väl fungerande verksamhet.

Ditt engagemang behövs!

Vi arbetar nu gemensamt för att arbetet för att minska sjukfrånvaron i kommuner, regioner och landsting - och ditt engagemang behövs! Läs mer i broschyren och ta med den som underlag för samverkan, till exempel i skyddskommitté och samverkansgrupp. Broschyren innehåller mer information om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och tips på hur ni i samverkan kan fatta beslut om att använda den.

Utbildningens upplägg

Utbildningen kan genomföras under sex halvdagar eller tre heldagar. Innehållet är uppdelat i sex moduler med tillhörande vägledningsmaterial för utbildningsledarna. De olika modulerna har temanen: "Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete", "Undersök arbetsmiljön", "Riskbedöma" Åtgärda och följ upp", "Roller och ansvar" samt "Utveckla arbetsmiljön och verksamheten genom samverkan".

Varje modul går även att ta del av och reflektera kring fristående. Uppgiften som är kopplad till den egna verksamheten följer med genom hela utbildningen. Utbildningen kombinerar teori och dialog med praktiska övningar. Den är handlingsinriktad och skapar riskmedvetenhet och förståelse för hur man kan arbeta förebyggande i vardagen och vid förändringar. Innehållet är tänkt att kunna anpassas till den egna verksamhetens behov genom användning av egna rutiner och policys eller egna exempel.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här