Lärarförbundet
Bli medlem

"Bättre förutsättningar för en likvärdig skola"

Regeringens utredare Björn Åstrand har överlämnat en utredning om en mer likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. Björn Åstrand föreslår åtgärder för att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till grundskolan.

Utredningen (SOU 2020:28) vill se ett skolval som administreras av Skolverket och som omfattar alla huvudmän. Huvudmännen ska verka för en allsidig social sammansättning i sina verksamheter. Lång kötid ska inte längre ge plats på eftersökta skolor, utan turordningen ska utgå från andra kriterier.


Kommunen ska få göra avdrag på ersättningen till fristående huvudmän därför att kommunala skolor har extra kostnader för att alltid kunna ta emot nya elever och att kunna ge alla barn en plats i en skola nära hemmet. Dessutom föreslås att de riktade statsbidragen slås ihop till ett bidrag och att Skolverket organiseras mer regionalt för att kunna bedriva ett närmare samarbete med huvudmännen.
Är det här bra eller dåligt? Frågan ställs till Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

- Det är bra förslag. Det behövs bättre förutsättningar för en likvärdig skola och detta vore betydelsefulla steg på vägen. En mer heterogen elevsammansättning underlättar skolans likvärdighetsuppdrag väsentligt.

Är det något annat som sticker ut?

- Det är bra att alla de riktade statsbidragen föreslås slås ihop till ett som går till skolsektorn i kommunerna. Det blev orimligt mycket arbete när så många olika och specifika bidrag skulle sökas och administreras i verksamheterna.

Är det något du saknar?

- Ja, jag tycker att även Skolinspektionen ska ges en större regional närvaro och ett mer stöttande uppdrag. En mer stödjande Skolinspektion med större lokalkännedom och förmåga till nära insatser i skolor med problem, är bättre för likvärdigheten.

Vad händer nu med utredningen?

- Nu får vi verkligen hoppas att våra politiker inser att det finns många bra förslag i utredningen och ser till att dessa förverkligas.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här