Lärarförbundet
Bli medlem

​”Bästa skolkommun – ett tillfälle att påverka"

"För att få politikerna att lyssna tar vi fram konkreta förslag", säger Jeanette Wahlgren.

"För att få politikerna att lyssna tar vi fram konkreta förslag", säger Jeanette Wahlgren.

”Bästa skolkommun får politikerna att lyssna. Det är ett tillfälle för oss att lyfta skolfrågor och påverka", säger Jeanette Wahlgren, ordförande för Lärarförbundet i Kalmar.

Runt om i landet är Lärarförbundets rankning ett effektivt verktyg i mötet med politiker och tjänstemän. Svart på vitt visas hur skolan mår jämfört med andra kommuner. Det blir en möjlighet att få välbehövliga åtgärder på plats.

Paradgrenar och potential

Kalmar hamnade på 12:e plats 2016 och har liksom andra kommuner paradgrenar och förbättringspotential.

För att få politikerna att lyssna tar vi fram konkreta förslag

– När rankingen släpps gör vi en analys och bestämmer vilka frågor vi behöver fokusera på. Oftast blir det viktiga förutsättningar för lärarna som resurser, löner och sjuktal. För att få politikerna att lyssna tar vi fram konkreta förslag, säger Jeanette Wahlgren.

Mer behöver hända

Även om avdelningen lyckats påverka i flera frågor – till exempel sker nu en översyn av lärarnas arbetsbelastning samt rektorers och förskolechefers arbetssituation – finns mer som behöver hända.

För att vara en attraktiv kommun måste lönerna upp och arbetsbelastningen ned

– Det är viktigt att Kalmar fortsätter vara en bra skolkommun. Konkurrensen om lärare med grannkommunerna är stenhård. För att vara en attraktiv kommun måste lönerna upp och arbetsbelastningen ned, avslutar Jeanette Wahlgren.

  • Skapad 2017-10-04
Frågor & Svar