Lärarförbundet
Bli medlem

Både ris och ros till Skolverkets nya IT-strategi

Skolverket presenterar ett förslag på nationell IT-strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Förslaget är överlag positivt, men bland annat saknas tydliga riktlinjer för elevers tillgång till digitala verktyg inom vuxenutbildningen.

Skolverket har idag presenterat den nationella IT-strategin för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Målet med strategin är att alla elever och all personal ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Förslagen innehåller bland annat målsättningar för lärares och elevers tillgång till digitala verktyg.

I huvudsak positivt

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är i huvudsak positiv till strategin men kritisk till att gymnasieskolan och vuxenutbildningen inte ges samma förutsättningar i strategin.

- Skolverkets förslag till strategi för skolans digitalisering är bra och tydligt. Digitala verktyg är ett viktigt redskap i undervisningen på både gymnasiet och vuxenutbildningen och det är bra att det nu finns en uttalad plan för hur det arbetet ska utvecklas, säger Johanna Jaara Åstrand. Det är dock viktigt att gymnasiet och vuxenutbildningen ges samma möjligheter, eftersom behoven och kunskapskraven är desamma, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vi vill se ett tilläggsuppdrag

Lärarförbundet är kritiskt till att de nationella skolutvecklingsprogram som har kompetensutvecklings- och stödinsatser riktade till huvudmän och skolor när det gäller digitala verktyg och skolutvecklingsprocesser inte gäller alla skolformer. Förbundet kräver därför att regeringen ger Skolverket ett tilläggsuppdrag som vidgar de nationella skolutvecklingsprogrammen till att även omfatta förskola, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildningen.

Tydliga riktlinjer till vuxenutbildningen saknas

Skolverket sätter även upp tydliga riktlinjer för elevers tillgång till digitala verktyg i alla utbildningsformer utom vuxenutbildningen. Här skriver man endast att huvudmännen ska säkerställa att ”eleverna i vuxenutbildning har tillgång till digitala verktyg i lämplig omfattning inom fyra år". Lärarförbundet anser att Skolverket borde sätta upp en starkare målsättning med riktlinjer för elevernas tillgång, både i klassrummet och för eget arbete utanför lektionstid.

- Jag ser en risk att huvudmännen väljer att investera i digitaliseringen av vuxenutbildningen i sista hand om det är den enda skolformen där det inte finns en tydlig nivå för tillgången på digitala verktyg. Regeringen har aviserat höga ambitioner för vuxenutbildningen, och då måste man även matcha utbyggnaden med kvalitativa satsningar. Vuxenutbildningen behöver ha riktlinjer för tillgången till digitala verktyg för att ge alla elever den digitala kompetens som krävs för det moderna samhället, säger Johanna Jaara Åstrand.

Framför allt vill Lärarförbundet nu se att huvudmännen runt om i landet omfamnar strategin och ser till att den blir verklighet.

- Det viktiga nu är att huvudmännen tar upp stafettpinnen och går in med både investeringar och förändringskraft för att nå upp till målsättningarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tidigare i år släppte också Skolverket ett ett förslag på en nationell IT-strategi för skola, förskola, förskoleklass och fritidshem.

  • Skapad 2016-04-28
Frågor & Svar