Lärarförbundet
Bli medlem

Avtalsförhandlingar inom staten - så funkar det

Lärarförbundet tecknar kollektivavtal för de statligt anställda medlemmarna genom förhandlingskartellen OFR/S,P,O. Så här går det till. Beslut om avtalsdelegation togs den 17 februari.

För dig som är statligt anställd gäller automatiskt det kollektivavtal om bland annat lön och anställningsvillkor som Lärarförbundet tecknat med Arbetsgivarverket. Alla förmåner och rättigheter enligt kollektivavtalet ingår automatiskt i ditt anställningsavtal.

OFR/S,P,O förhandlar

Lärarförbundet har tecknat de centrala avtalen tillsammans med flera arbetstagarorganisationer med statligt anställda medlemmar inom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). Tillsammans bildar parterna OFR/S,P,O där bokstäverna S, P och O står för förbundsområde Statstjänstemän, Poliser respektive Officerare. De övriga förbunden i förbundsområde S är Fackförbundet ST, Vårdförbundet, Ledarna och Försvarsförbundet.

Avtalsdelegation

Beslut om avtalsdelegation togs den 17 februari. Fem förtroendevalda kommer att kliva in i den mycket viktiga rollen som det innebär att vara avtalsdelegat, även om det som sagt är viktigt att känna till att Lärarförbundet inom det statliga området utgör en del inom OFR/S, P, O. Delegaterna har informerats via mejl.

Lokala avtal

De lokala avtalen tecknas mellan myndigheten som arbetsgivare och OFR/S, där Lärarförbundet ingår i det lokala OFR-rådet.

  • Skapad 2013-11-08
  • Uppdaterad 2020-02-19
Frågor & Svar