Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Avtalet med SKL förlängs - förhandlingar fortsätter

För närvarande förhandlar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som en part, Lärarnas Samverkansråd, med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett nytt avtal inom kommunal verksamhet.

Det nuvarande avtalet går ut den 31 mars och omfattar alla kommunalt och landstingsanställda skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 14 dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd inom kommun eller landsting innebär prolongeringen att det gamla avtalet, med samma villkor som idag, gäller fram till dess ett nytt avtal är klart.

Förhandlingstider finns utsatta under de första veckorna i april, med målsättningen att bli klar med en ny HÖK 18 så snart som möjligt.

Frågor och svar om prolongeringen

Vad är prolongering?

Det innebär att ett kollektivavtal förlängs, under tiden det är under omförhandling. Det sker genom en gemensam överenskommelse av parterna, som förlänger avtalet medan förhandling pågår.

Hur länge kan det hålla på?

Till dess att parterna har förhandlat klart. Det finns ingen specifik tidsgräns.

Innebär prolongeringen att min lön höjs senare än 1 april?

För att du i praktiken ska kunna få din nya lön utbetald ska först det nya avtalet vara klart och efter det kan den lokala löneöversynen slutföras. När din nya lön väl är klar, gäller den normalt från första april.

Vill du ha mer information?

Hör av dig till Lärarförbundet kontakt, telefon 0770-33 03 03, e-post kontakt@lararforbundet.se


Kommentarer:

Evelynn
Evelynn Gustafsson

Glöm inte av oss som jobbar inom Landstingen. Alla jobbar inte inom skola. Själv jobbar jag som specialpedagog på Habiliteringen

  • Skapad 2018-05-14 21:30

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här