Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal "Utbildningsföretag" (Almega Tjänsteförbunden, Sveriges ingenjörer och Unionen) där Lärarförbundet inte är part

Anställda i Lernia-företag, NTI-skolan, Hermods, Eductus, m.fl. omfattas av kollektivavtal "Utbildningsföretag" tecknat av Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Lärarförbundet är inte part på det avtalet.

Avtal "Utbildningsföretag", tecknat mellan Almega Tjänsteförbunden, Sveriges ingenjörer och Unionen

Avtalets löptid är 2020-11-01--2023-03-31. Det innebär att kollektivavtalet ska omförhandlas under våren 2023.

Lärarförbundet är inte part på kollektivavtal "Utbildningsföretag" som Almega Tjänsteförbunden tecknar med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Observera att det finns flera företag som går på det här kollektivavtalet och alltså inte omfattas av Friskoleavtalet, vilket tecknas mellan Lärarnas Samverkansråd och Almega Tjänsteföretagen. Exempel på några företag som omfattas av kollektivavtal "Utbildningsföretag": Eductus, Hermods, NTI-skolan, Lernia, m.fl.

Avtalet som Sveriges Ingenjörer och Unionen kom överens om med Almega var från 1 november 2020 till 31 mars 2023, med lönerevision vid två tillfällen. Löneavtalet är ett s.k. "pottavtal" där en viss pott ska betalas ut baserat på den kollektiva lönesumman, om inte parterna kommer överens om annat lokalt. Avtalet innehåller dock ingen individgaranti. Avtalet innehåller även utökade avsättningar i s.k. flexpension under avtalsperioden.

Den sista lönerevisionen enligt kollektivavtalet skedde den 1 april 2022, om inte lokala parter (Akademikerförening och arbetsgivare) kommit överens om annat.

Avtalet (allmänna anställningsvillkor, respektive löneavtal) finns inlagt som pdf som bilaga.

----------------------------------------------------------

Lärarförbundets inträde i Saco-P den 1 juli 2022

Lärarförbundet trädde in i Saco-P den 1 juli i år. Saco-P omfattar de 22 Saco-anslutna förbund som i olika hög grad finns representerade inom privat sektor. Lärarnas Riksförbund respektive Sveriges Skolledarförbund ingår sedan tidigare i Saco-P.

Detta medför två direkta konsekvenser:

1. Lärarförbundets medlemmar omfattas av kollektivavtal "Utbildningsföretag", inklusive (förstås) dess löneavtal.
2. Lärarförbundets medlemmar kan engagera sig som förtroendevalda. Detta sker antingen i form av en:
- Akademikerförening, eller som
- kontaktperson

Akademikerföreningen/kontaktpersonen omfattar sedan medlemmar tillhörande samtliga Saco-P-anslutna förbund. Sveriges ingenjörer ansvarar för de förtroendevalda inom avtalsområdet, vilket gör att man måste vara registrerad hos dem och hos arbetsgivaren som förtroendevald. Sedan rekommenderar vi att man även anger detta till Lärarförbundet innan det finns en etablerad rutin för information från Sveriges ingenjörer till Lärarförbundet.

Det är Sveriges ingenjörer som ansvarar för utbildning av de förtroendevalda. För den som vill veta mer om detta rekommenderar vi kontakt antingen via kontaktformulär på den här sidan hos Sveriges ingenjörer, alternativt via den här mejladressen: kontakt (at) akademikerforening.se. Det går även att ringa 08 - 613 80 00, vilket utgör Sveriges ingenjörers växel.

Förutom den information som finns på Sveriges ingenjörers hemsida finns det en annan ytterst informativ sida - akademikerforening.se - som lotsar intresserade medlemmar i syfte att få till en Akademikerförening eller kontaktperson/er inom detta avtalsområde där Lärarförbundet inte är avtalsbärande. Lärarnas Riksförbund eller Sveriges Skolledarförbund är inte heller avtalsparter.

Lärarförbundet Kontakt: 0770 - 33 03 03  • Skapad 2022-09-29
  • Uppdaterad 2022-09-29
Frågor & Svar