Lärarförbundet
Bli medlem

Avtal om samverkan och arbetsmiljö - avtalet som ger lärare inflytande

Samverkansavtalet syftar till att ge dig och dina kollegor som är anställda av en kommun inflytande över utbildningsmiljön och utvecklingsarbetet.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona har tecknat ett samverkansavtal med Lärarförbundet och de andra fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Avtalet trädde i kraft den 1 november 2017.

Sveriges Kommuner och Regioner och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett samverkansavtal med Kommunal, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Akademikeralliansen och till Akademikeralliansen anslutna riksorganisationer.

Tydligare koppling samverkan - arbetsmiljö

I avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Dialog

Viktigt att tänka på är att samverkan förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud. Samverkan förutsätter även en förståelse för nyttan med att underlag till beslut bereds och förankras gemensamt samt en vilja att bidra till att det fungerar.

För att samverkan och arbetsmiljöarbete ska fungera väl krävs tydlighet kring kommunikation, roller och mål samt att kunskap om dessa delar är god. Det krävs också tydlighet kring på vilken nivå frågorna ska samverkas, så att besluten fattas så nära den verksamhet det berör som möjligt.

Läs mer om regler kring arbetsmiljön

  • Skapad 2013-11-15
  • Uppdaterad 2020-10-12
Frågor & Svar