Lärarförbundet

Avtal och lagar - dina rättigheter och villkor som lärare

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet regleras på olika sätt. Här hittar du information som berör relevanta lagar, centrala och lokala kollektivavtal samt ditt enskilda anställningsavtal.

Som lärare i skola, förskola eller fritidshem berörs du precis som alla andra arbetstagare av olika avtal. De bestämmer saker om ditt jobb, din arbetstid, din lön med mera.

Det finns olika sorters avtal, kollektivavtal och enskilda avtal. De avtal vi oftast pratar om är kollektivavtal. Ett kollektivavtal berör flera personer, till exempel anställda i en viss bransch, en viss yrkesgrupp eller anställda hos en viss arbetsgivare.

De allra flesta lärare, över 90 procent, omfattas av kollektivavtal. Om du inte har ett kollektivavtal så är det ditt anställningsavtal och lagen som bestämmer om din anställning.

När man till vardags talar om "löneavtal", "arbetstidsavtal" och liknande handlar det ofta om delar av mer omfattande kollektivavtal om lön och anställningsvillkor. Sådana avtal har Lärarförbundet med många arbetsgivarorganisationer. Första steget att få kännedom om vad som gäller i din anställning är att ta reda på vilket centralt kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare.

Nedan hittar du de centrala kollektivavtalen. Saknar din arbetsplats kollektivavtal, läs mer om vad du tillsammans med Lärarförbundet kan göra om du saknar avtal.

Du är även välkommen att ställa en fråga till våra kunniga ombudsmän för att få veta mer om ditt avtal och dina rättigheter. Osäker på alla ord och begrepp? Lär dig mer i vår avtalsordlista.

Centrala kollektivavtal

Lärarförbundet tecknar centrala avtal med många arbetsgivarorganisationer.

Kommuner och Pacta

Sammanfattning av avtalet:
Sveriges kommuner och landsting Ladda ner avtalstexter
Pacta Ladda ner avtalstexter

Staten

Sammanfattning av avtalet:
Arbetsgivarverket Ladda ner avtalstexter

Privata arbetsgivarorganisationer


Sammanfattning av avtalet:
Almega bemanningsföretagen - bemanningsavtalet Ladda ner avtalstexter
Almega tjänsteföretagen - friskoleavtalet Ladda ner avtalstexter
Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagen Ladda ner avtalstexter
Arbetsgivaralliansen - högskoleavtalet Ladda ner avtalstexter
Arbetsgivaralliansen - skola/utbildning och folkhögskola Ladda ner avtalstexter
Huvudmannaförbundet Ladda ner avtalstexter
KFO - Kooperationens förhandlingsorganisation Ladda ner avtalstexter
KFS - Kommunala företagens samorganisation Ladda ner avtalstexter
IDEA högskolor Ladda ner avtalstexter
Jensen Education Ladda ner avtalstexter
Lernia Ladda ner avtalstexter
Studieförbunden Ladda ner avtalstexter
Svenska kyrkan Ladda ner avtalstexter
Vindora utbildning Ladda ner avtalstexter

Lokala kollektivavtal på din arbetsplats

Lokala kollektivavtal är de avtal gäller fler än en person - för dig och dina kollegor. Det innebär många fördelar för både kollektivet och dig som individ. Lokala kollektivavtalet kan innehålla delar som är annorlunda än det centrala kollektivavtalet. De lokala avtalen tecknas oftast med enskilda arbetsgivare, både kommuner och privata arbetsgivare. Din avdelning kan ha mer information om lokala avtal.

De lokala avtalen i din kommun eller på din arbetsplats kan till exempel reglera lön, arbetstid, arbetsorganisation, kompetensutveckling, och introduktion för nyanställda.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal, läs mer om vad du tillsammans med Lärarförbundet kan göra om du saknar avtal.

Ditt anställningsavtal

Anställningsavtalet är det enskilda avtal som du tecknar med arbetsgivaren. Det ska innehålla uppgifter ni kommit överens om, till exempel din befattning, lön, förmåner, anställningsform, och sysselsättningsgrad. Om det finns kollektivavtal ingår de bestämmelserna automatiskt i anställningsavtalet. Enskilda överenskommelser kan göras, om de inte strider mot gällande kollektivavtal. Sådana överenskommelser ska framgå av ditt anställningsavtal.

I 6c § lagen om anställningsskydd finns regler om vilka uppgifter som ska finnas med i anställningsavtalet.

Lagar som berör dig

Arbetsmarknaden styrs också av arbetsrättsliga lagar, till exempel lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen. Det finns även andra typer av lagar som är relevanta för dig som arbetar i skolan, till exempel skollagen.

Ofta finns möjlighet att sluta kollektivavtal som ersätter lagens skrivningar men för att veta vad som gäller behöver man ha koll på både lagar och kollektivavtal, eftersom de kan påverka varandra i olika riktningar. Det kan även finnas andra regler att ta hänsyn till. Läs mer om regler som rör din arbetsmiljö.

Här är några viktiga lagar:

Lagen om anställningsskydd

Arbetsmiljölagen

Medbestämmandelagen

Arbetstidslagen

Diskrimineringslagen

Lagen mot diskriminering av deltid/visstid

Semesterlagen

Studieledighetslagen

Föräldraledighetslagen

Sjuklönelagen

Skollagen

Personuppgiftslagen, PUL

Behöver du ytterligare stöd?

I medbestämmandelagen och i respektive kollektivavtal finns system för att lösa olika former av konflikter. Det innebär att du och dina arbetskamrater alltid kan få kvalificerad hjälp om det uppstår konflikter med er arbetsgivare.

Om du inte hittar den information du söker, om du behöver hjälp att förstå informationen eller få stöd för att komma till rätta med något som är fel - prata med ditt ombud, din avdelning eller kontakta medlemsservice.

Vanliga frågor om dina rättigheter kan du få svar på genom att söka på vår webbplats efter ferieanställning, föräldraledighet, semester, tjänstledighet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här