Lärarförbundet
Bli medlem

Avtal och lagar för dig som är förtroendevald

När du formellt har blivit utsedd till ombud på din arbetsplats omfattas du av förtroendemannalagen. Här kan du också läsa mer om andra lagar och avtal som är viktiga att känna till för dig som har ett fackligt uppdrag.

På den svenska arbetsmarknaden finns en lång tradition av hur förhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivare ska regleras. Vi har ett antal arbetsrättsliga lagar som gäller hela arbetsmarknaden. Villkoren i lagarna kompletteras och preciseras sedan genom kollektivavtal som ingås mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för olika områden.

Formella inflytandevägar

I vilken mån och på vilket sätt anställda får vara delaktiga i beslut som rör arbetet varierar hos olika arbetsgivare och i olika kommuner. Det finns en lagstadgad rätt till inflytande via facket för dem som har kollektivavtal, men det kan också finnas avtal som går längre än lagen.

Medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen

Grunden för inflytandet finns i medbestämmandelagen, MBL och i arbetsmiljölagen, AML.

MBL handlar dels om att arbetsgivaren ska förhandla med facket före beslut om förändringar i verksamheten, dels om att facket ska hållas informerat om verksamhetens utveckling och ekonomi.

AML handlar om att skyddsombudet ska delta i planeringen vid alla förändringar, att facket ska delta i skyddskommittéarbetet och att alla anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet.

Andra spelregler för det fackliga arbetet finns i förtroendemannalagen och i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Lagen gäller för fackliga företrädare som utsetts av den lokala fackliga organisationen.

Förtroendemannalagen är en ramlag. Lagens bestämmelser kompletteras med avtal. För kommunalt anställda är AFF/LAFF 76 det kollektivavtal som gäller.

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2017-11-12
Frågor & Svar